Wat is de rol van de notaris bij de periodieke gift?

Het notariaat verricht bij het opmaken van periodiekegiftenakten werkzaamheden die voor het rechtsverkeer heel belangrijk zijn. Het betreft vooral het onafhankelijk en onpartijdig voorlichten van de schenker over de gevolgen van het vastleggen van de periodieke giften en het controleren van de wil van de schenker. Daarnaast is het nodig om toestemming van de echtgenoot te hebben bij het doen van bepaalde giften. De notaris controleert of de vereiste toestemming is gegeven, zodat het goede doel niet hoeft te vrezen voor het onderuit gaan van de schenking.

Gevolgen schrappen notariële akte

Wanneer de eis van een notariële akte bij periodieke giften wordt geschrapt, komt dit allemaal te vervallen. Dan is er geen onafhankelijke en onpartijdige voorlichting meer en ontbreekt de controle van – voor de rechtszekerheid – essentiële punten. Ook zet het de deur open voor misbruik van goedwillende schenkers. Volgens de KNB moet de notariële tussenkomst daarom behouden blijven.


Terug naar Dossier Aftrek periodieke giften

Vraag voor de notaris?


Zoekt u een notaris bij u in de buurt? Kijk dan op de KNB-site notaris.nl.

In de Europese gids voor notarissen vindt u Nederlandse notarissen die een andere Europese taal spreken, of buitenlandse notarissen.

U kunt ook de Notaristelefoon bellen:
0900 346 9393
(€0,80 / minuut).