Hoe gaat het notariaat om met het coronavirus

Het coronavirus heeft juridische en praktische gevolgen voor notariskantoren. Uiteraard volgen notariskantoren de adviezen van het RIVM op. Hoe gaat dat in de praktijk? Hieronder een aantal veelgestelde vragen.

Zijn notariskantoren open?

De meeste notariskantoren zijn gewoon open. Notarissen hebben van de wetgever een ministerieplicht gekregen. Dit houdt in dat zij verplicht zijn diensten te verlenen. Wel werken veel (kandidaat-)notarissen voorlopig thuis.

Hoe is de dienstverlening geregeld?

Direct contact met klanten wordt beperkt. Adviesgesprekken gaan zoveel mogelijk via de telefoon of via een beeldverbinding.
Daarnaast wordt het gebruik van volmachten zoveel mogelijk gestimuleerd. Uiteraard blijven gebruikelijke formaliteiten, zoals onder meer de Belehrung, de notariële zorgplicht en de notariële geheimhoudingsplicht nog steeds van toepassing.

Hoe gaat de ondertekening als een klant dit niet in bijzijn van de notaris kan doen?

De akte kan worden getekend en gepasseerd zonder dat de desbetreffende persoon in dezelfde ruimte aanwezig is als de notaris. Dit alles geldt uiteraard alleen voor situaties waarin een klant behoefte heeft aan notariële dienstverlening waarbij uitstel niet mogelijk of niet wenselijk is. Dit is ter beoordeling van de notaris en gaat uiteraard in overleg met partijen. In een situatie waar uitstel wel mogelijk is, is het advies om het passeren van de akte, in overleg met partijen, uit te stellen tot het moment dat de huidige noodsituatie voorbij is.

Wat doet de notaris als het voor de klant fysiek onmogelijk is de akte feitelijk te ondertekenen?

Als bijvoorbeeld een coronapatiënt een testament wil maken, dan kan de akte worden gepasseerd zonder dat de betreffende persoon de akte daadwerkelijk ondertekent. Het moet hierbij om een noodsituatie gaan en de notaris moet dit goed verantwoorden in de akte. De notaris moet zeker weten dat de klant zich kan vinden in de inhoud van de akte en dat hij in staat is zijn wil vrij te bepalen. Indien mogelijk kan de notaris dat via audio- of videoverbinding vaststellen, maar dat zou ook schriftelijk of via e-mail kunnen. In elk geval moet de notaris in het dossier vastleggen dat hij heeft vastgesteld dat de klant zich in de inhoud kan vinden en dat hij in staat was zijn vrije wil te bepalen. De beoordeling hoe in welke situatie te handelen en hoe dat in het dossier kan worden vastgelegd, hangt natuurlijk af van de omstandigheden van het geval.

Wat kan van de notaris worden verwacht als de maatregelen verder worden aangescherpt?

Het notariaat zal bij een eventuele verandering van de maatregelen van de overheid haar dienstverlening hierop aan moeten passen. De KNB zal zo gauw zich een dergelijke situatie voordoet informatie plaatsen op haar websites, waarin wordt aangegeven wat de wijzigingen betekenen voor de dienstverlening van de notaris.

Nieuws

Notariskantoren blijven open tijdens harde lockdown

Notariskantoren mogen hun reguliere openingstijden blijven hanteren. Het notariaat behoort namelijk tot de uitzonderingen op de sluiting tijdens de harde lockdown die sinds 19 december van kracht is. ...

Notarissen mogen diensten ook na 17.00 uur leveren

Notariskantoren zijn uitgezonderd van de regel om tussen 17.00 uur en 05.00 uur dicht te zijn. Die regel is onderdeel van de nieuwe coronamaatregelen die zondag 28 november ingingen. Ook advocaten, su...

Notaris 'vitaal beroep' in bepaalde situaties

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) laten weten dat notariële dienstverlening waarbij uitstel niet mogelijk of niet maatschappelijk wensel...

Notariskantoren blijven open

De nieuwe maatregelen van het Kabinet om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben geen betrekking op notariskantoren. Deze blijven open en de dienstverlening gaat door, al is dat wellich...