KNB.nl - Nieuwsberichten https://www.knb.nl/cms/showpage.aspx Nieuws van KNB.nl 3600 Wed, 16 Sep 2020 12:00:00 GMTPrinsjesdag: investeren in woningbouw en invoering nieuw energielabelHet kabinet wil de weg vrij maken voor nog meer woningbouw. Daarom investeert de overheid tot 2030 100 miljoen euro in de aanpak van de stikstofproblematiek. Vooral de bouw van betaalbare woningen voor starters en mensen met een middeninkomen krijgt ondersteuning. Dit blijkt uit de Prinsjesdagstukken van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). https://www.knb.nl/cms/showpage.aspx?id=30950Wed, 16 Sep 2020 12:00:00 GMTPrinsjesdag: vrijstelling overdrachtsbelasting voor startersStarters op de woningmarkt kunnen vanaf 1 januari 2021 een eenmalige vrijstelling van overdrachtsbelasting krijgen. Het gaat om meerderjarigen tot 35 jaar. Voorwaarde is wel dat zij in de woning wonen en het dus hun hoofdverblijf is. Ook mogen zij niet eerder een vrijstelling hebben gevraagd. Dit staat in het wetsvoorstel Wet differentiatie overdrachtsbelasting dat staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën dinsdag tijdens Prinsjesdag heeft ingediend bij de Tweede Kamer. https://www.knb.nl/cms/showpage.aspx?id=30947Tue, 15 Sep 2020 12:00:00 GMTGrootste risico’s terrorismefinanciering in kaart gebrachtVerwerving en/of besteding van middelen via Nederlandse stichtingen of andere rechtsvormen behoort tot de 12 grootste risico’s op terrorismefinanciering. Dit blijkt uit de 2e National Risk Assessment (NRA) Terrorismefinanciering die op 11 september naar de Tweede Kamer is gestuurd. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor het notariaat bij de oprichting van stichtingen en met name goede doelen. https://www.knb.nl/cms/showpage.aspx?id=30943Tue, 08 Sep 2020 12:00:00 GMTZoeken op natuurlijke personen in Handelsregister stap dichterbijNotarissen kunnen in de toekomst in het Handelsregister op natuurlijke personen zoeken. Dat staat in het ontwerpbesluit wijziging Handelsregisterbesluit dat voor consultatie is gepubliceerd. De Koninklijke Notariële beroepsorganisatie (KNB) juicht dit voorstel toe. Zo kunnen notarissen hun wettelijke taken in het rechtsverkeer, zoals hun poortwachtersrol, beter uitoefenen. https://www.knb.nl/cms/showpage.aspx?id=30924Thu, 03 Sep 2020 12:00:00 GMTMinister wil legitieme portie niet afschaffenSander Dekker, de minister voor Rechtsbescherming, ziet geen dringende noodzaak om de legitieme portie te schrappen. Dat antwoordt hij op vragen van Vera Bergkamp (D66). Volgens een door haar aangehaalde brief van de KNB heeft de legitieme portie geen maatschappelijk draagvlak meer.  https://www.knb.nl/cms/showpage.aspx?id=30915