'Notarieel Pensioenfonds is zaak notariaat zelf'

De cijfers uit het draagvlakonderzoek van het Notarieel Pensioenfonds, de interpretatie daarvan en eventuele conclusies zijn een zaak van de beroepsgenoten in het notariaat onderling. Dat antwoordt (pdf) minister Wouter Koolmees (D66, Sociale Zaken en Werkgelegenheid) op schriftelijke vragen van zijn partijgenoten Steven van Weyenberg en Maarten Groothuizen.

Beide Tweede Kamerleden wilden van de minister weten of er voldoende draagvlak is voor een wettelijke verplichting tot deelname aan het pensioenfonds en hoe groot dit draagvlak dan moet zijn. Wat betreft de verplichte deelname voor notarissen aan het pensioenfonds zijn er volgens de minister geen voorwaarden gesteld met betrekking tot de vereiste representativiteit. De verplichte deelname vloeit namelijk voort uit de Wet op het notarisambt (Wna).

Verzoek verenigingen
De verplichting is in de wet opgenomen op verzoek van de betrokken vertegenwoordigende verenigingen. Het notariaat gaat zelf over de vraag of de verplichting wenselijk is en wie daar onder vallen. De minister wenst zich daarom niet hierover uit te laten.

Pensioenregeling
Eveneens kan de minister niet zeggen of er binnen het notariaat meer draagvlak is voor verplichte deelname aan een bepaalde regeling in plaats van een vast pensioenfonds. Hij weet niet of dit is onderzocht.

Verder in het nieuws

WWFT 2018 in aantocht

Het wetsvoorstel ter implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn is op 10 juli 2018 aangenomen door de Eerste Kamer. De wet introduceert nieuwe verplichtingen voor de notaris en andere instelling...

Talkshow KNB Live terugkijken

Een week geleden was in het Spant! in Bussum de talkshow KNB Live, gepresenteerd door KNB-voorzitter Nick van Buitenen. Een mooie line-up van gasten schoof bij hem aan tafel aan. De compilatie van dez...