Toename aantal schorsingen

De onderzoeken van het BFT bij het notariaat hebben vorig jaar geleid tot drie ontzettingen, twee onmiddellijke schorsingen op basis van een ordemaatregel en tien schorsingen door de tuchtrechter. Daarmee is het aantal schorsingen flink gestegen ten opzichte van 2016. Dat staat in het deze week door het BFT gepubliceerde jaarverslag.

Het BFT heeft in 2017 in totaal 104 onderzoeken uitgevoerd bij notariskantoren, waarbij in bijna alle gevallen één of meer normschendingen zijn geconstateerd. Daarnaast is er 39 keer onderzoek gedaan naar de financiële privésituatie van notarissen. Het viel het BFT op dat de ernst van de normschendingen is toegenomen.

Negatieve bewaringspositie
De belangrijkste bevindingen van het BFT zijn het aantreffen van meerdere negatieve bewaringsposities en de Amsterdamse notaris die een complete derdenrekening vervalste en reeds ontzette notarissen voor zich liet werken. Een andere zeer ernstige zaak betrof een notaris die onder meer vanuit boedeldossiers privébetalingen verrichtte en een bewaringstekort had.

Klachten
Het BFT heeft daarnaast klachten ingediend vanwege het passeren van aktes zonder comparanten en waarop handtekeningen ontbreken, het samenwerken met ontzette notarissen en het onjuist inschrijven van akten in het CTR en CLTR. Eind 2017 omschreef het BFT negen notarissen en vier kandidaat-notarissen als een hoog risico wat betreft kwaliteit en integriteit. Het aantal ontzettingen daalde van vier naar drie ten opzichte van 2016, het totaal aantal schorsingen steeg van vijf naar twaalf.

Richtpunten
Voor 2018 richt het BFT zich tijdens de onderzoeken, net als in 2017, op bewaringsposities, financieel kwetsbare kantoren en aandelenoverdrachten en oprichtingen van rechtspersonen waarmee het misbruik van rechtspersonen wordt gefaciliteerd. In het komende Notariaat Magazine vertelt Chris Breedveld, bestuursvoorzitter van het BFT, over de keuzes die zijn bureau moet maken en reageert hij op de cijfers in het jaarverslag.

Verder in het nieuws

Deelgezag mogelijk voor meeroudergezinnen

Een kind mag in de toekomst maximaal vier ouders hebben. Dat blijkt uit een brief van de ministers van Rechtsbescherming en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan beide Kamers. De twee officiële oud...