Antwoorden over vertraging erf- en schenkbelasting

De vertraging van de aanslagoplegging van erf- en schenkbelasting hoeft geen belemmering te zijn voor het verdelen en uitkeren van een nalatenschap. Dat antwoordt de staatssecretaris van Financiën, Menno Snel, op feitelijke vragen over dit onderwerp. Wel kunnen notarissen een deel achterhouden voor het voldoen van de erfbelasting.

Vanwege problemen met het nieuwe automatiseringssysteem voor de erf- en schenkbelasting is de afhandeling van aangiften uit 2017 vertraagd. Om toch sneller zekerheid te krijgen kunnen belastingplichtigen expliciet verzoeken om een voorlopige aanslag erfbelasting. De KNB en overige intermediairs zijn geïnformeerd (pdf) over een speciale postbus van de Belastingdienst voor complexe situaties. Dat zijn gevallen waarin klanten ernstige hinder ondervinden van de vertraging bij de erfbelasting. Via de postbus kunnen zij vragen om hun aangifte of hun verzoek om een voorlopige aanslag met voorrang te behandelen. 

Voorkeursbehandeling
Tot 1 maart van dit jaar is er 587 aanspraak gemaakt op de voorkeursbehandeling. Twee keer door notarissen, 32 keer door belastingadviseurs en 553 keer door particulieren. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om situaties waarbij de erfenis in afwachting van de vaststelling van de te betalen erfbelasting nog niet is vastgesteld, maar waarbij wel uitgaven moeten worden gedaan met die erfenis. 

Digitale aangifte
Sinds afgelopen zomer kunnen burgers naast een papieren aangifte schenkbelasting ook digitaal aangifte schenkbelasting doen. Vanaf april van dit jaar kan dat ook voor de erfbelasting. Voor professionele dienstverleners ligt dat anders. De Belastingdienst heeft met softwareleveranciers afgesproken dat de software die professionele dienstverleners nodig hebben om digitaal aangifte te kunnen doen voor de schenkbelasting gereed zal zijn voor schenkingen vanaf het belastingjaar 2018 en voor de erfbelasting voor overlijdens vanaf het belastingjaar 2019. Dat houdt in dat professionele dienstverleners voor schenkingen vanaf 1 januari 2018 digitaal aangifte schenkbelasting kunnen doen en voor overlijdens vanaf 1 januari 2019 voor de aangifte erfbelasting.

Verder in het nieuws

Prinsjesdag: wijzigingen overdrachtsbelasting

De zogenoemde antimisbruikbepaling bij de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting wordt gewijzigd. Voor de startersvrijstelling en het verlaagde tarief van 2 procent wordt voortaan ook rekenin...