Tweede Kamer wil meer weten over achterstand erf- en schenkbelasting

Wat is de gemiddelde vertraging met erf- en schenkbelasting bij de Belastingdienst? Klopt het dat notarissen vaak genoodzaakt zijn de erfenis vast te houden? Beseft de staatssecretaris van Financiën dat dit voor mensen zowel financieel als emotioneel zeer belastend kan zijn? Dit wil de PvdA-fractie van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer weten naar aanleiding van de achterstanden met de erf- en schenkbelasting.

Vanwege problemen met het nieuwe automatiseringssysteem voor de erf- en schenkbelasting is de afhandeling van aangiften vertraagd. De leden van de CDA-fractie krijgen klachten uit het veld over de nieuwe software voor de erf- en schenkbelasting. Zij vragen de staatssecretaris hoe de praktijk – notarissen, estate planners – betrokken is geweest bij het opzetten en ontwikkelen van de nieuwe software. Ook wil het CDA weten hoe een buitenlandse erfgenaam zonder burgerservicenummer (BSN) aangifte kan doen. En waarom gaat de software van de Belastingdienst uit van één verkrijger en niet van meerdere verkrijgers? Verder leggen zij de staatssecretaris nog een aantal specifieke cases voor.

Malafide erfenissen
De leden van de D66-fractie zijn benieuwd of erfgenamen kunnen beschikken over vermogens waarover nog geen erfbelasting is betaald. En in hoeverre bestaat het risico dat op het moment van inning het vermogen niet meer afdoende is om aan de aanslag te kunnen voldoen?. De leden van de PvdA-fractie willen weten of de problemen in de uitvoering van de erfbelasting tot negatieve effecten elders kunnen leiden. Is het bijvoorbeeld mogelijk dat de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en het Openbaar Ministerie (OM) te laat of geen inzicht krijgen in verdachte of malafide erfenissen? Wat zijn de gevolgen voor de internationale aanpak van belastingontduiking?

Het ministerie van Financiën gaat aan de slag met de antwoorden op deze vragen.

Verder in het nieuws

Gevolgen Brexit voor notariaat lijken beperkt

Een Brexit heeft voor het notariaat waarschijnlijk niet veel gevolgen. Wel hebben cliënten die met het Verenigd Koninkrijk (VK) te maken hebben goed advies nodig. Veel van hun vragen zullen echter pas...

Brussel krijgt bezoek van Nederlands notariaat

Verschillende notarissen en KNB-medewerkers brachten 6 maart een bezoek aan Brussel. Hier spraken zij met de Raad van Notarissen in Europa (CNUE) en de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij ...

Grote schenkingen vooral voor vermogende kinderen

Nederlandse huishoudens deden tussen 2007 en 2015 gemiddeld ruim 80 duizend schenkingen per jaar. Zo’n 80 procent van de schenkers en bijna de helft van de ontvangers behoorde tot de groep huishoudens...

Meer levenstestamenten, minder huwelijkse voorwaarden

Het aantal levenstestamenten blijft toenemen: in het vierde kwartaal van 2018 met 38 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2017. Het aantal huwelijkse voorwaarden is opnieuw afgenomen: met 22...