Tweede Kamer wil meer weten over achterstand erf- en schenkbelasting

Wat is de gemiddelde vertraging met erf- en schenkbelasting bij de Belastingdienst? Klopt het dat notarissen vaak genoodzaakt zijn de erfenis vast te houden? Beseft de staatssecretaris van Financiën dat dit voor mensen zowel financieel als emotioneel zeer belastend kan zijn? Dit wil de PvdA-fractie van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer weten naar aanleiding van de achterstanden met de erf- en schenkbelasting.

Vanwege problemen met het nieuwe automatiseringssysteem voor de erf- en schenkbelasting is de afhandeling van aangiften vertraagd. De leden van de CDA-fractie krijgen klachten uit het veld over de nieuwe software voor de erf- en schenkbelasting. Zij vragen de staatssecretaris hoe de praktijk – notarissen, estate planners – betrokken is geweest bij het opzetten en ontwikkelen van de nieuwe software. Ook wil het CDA weten hoe een buitenlandse erfgenaam zonder burgerservicenummer (BSN) aangifte kan doen. En waarom gaat de software van de Belastingdienst uit van één verkrijger en niet van meerdere verkrijgers? Verder leggen zij de staatssecretaris nog een aantal specifieke cases voor.

Malafide erfenissen
De leden van de D66-fractie zijn benieuwd of erfgenamen kunnen beschikken over vermogens waarover nog geen erfbelasting is betaald. En in hoeverre bestaat het risico dat op het moment van inning het vermogen niet meer afdoende is om aan de aanslag te kunnen voldoen?. De leden van de PvdA-fractie willen weten of de problemen in de uitvoering van de erfbelasting tot negatieve effecten elders kunnen leiden. Is het bijvoorbeeld mogelijk dat de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en het Openbaar Ministerie (OM) te laat of geen inzicht krijgen in verdachte of malafide erfenissen? Wat zijn de gevolgen voor de internationale aanpak van belastingontduiking?

Het ministerie van Financiën gaat aan de slag met de antwoorden op deze vragen.

Verder in het nieuws

WWFT 2018 in aantocht

Het wetsvoorstel ter implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn is op 10 juli 2018 aangenomen door de Eerste Kamer. De wet introduceert nieuwe verplichtingen voor de notaris en andere instelling...

Talkshow KNB Live terugkijken

Een week geleden was in het Spant! in Bussum de talkshow KNB Live, gepresenteerd door KNB-voorzitter Nick van Buitenen. Een mooie line-up van gasten schoof bij hem aan tafel aan. De compilatie van dez...