Notariaat plaatst kanttekening bij percentage belastingrente

Het notariaat heeft met belangstelling kennisgenomen van het Belastingplan 2019 en is blij met de veranderingen op het gebied van belastingrente bij aanslagen erfbelasting. Wel plaatst de beroepsgroep de kanttekening dat het geldende percentage van 4 procent belastingrente hoog is in verhouding tot de marktrente.

Dit schrijven (pdf) de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN) aan de leden van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer.

Belastingrente
In het belastingplan stelt de regering voor dat aan degene die tijdig - dat wil zeggen binnen de aangiftetermijn - een verzoek doet om een voorlopige aanslag erfbelasting of tijdig aangifte erfbelasting doet, geen belastingrente in rekening wordt gebracht. Dit als de voorlopige of definitieve aanslag erfbelasting, die wordt vastgesteld, overeenkomt met het ingediende verzoek of de ingediende aangifte. De KNB en de EPN zijn blij met deze maatregel. Wel wordt bij de belastingrente de kanttekening geplaatst dat het geldende percentage van 4 procent erg hoog is in verhouding tot de marktrente.

Verder in het nieuws

‘Volmacht kan problemen bij vermissing voorkomen’

Partners van langdurig vermiste personen kunnen geen financiële zaken afhandelen zolang de vermiste persoon niet is gevonden. Ook niet als zij zijn getrouwd. De Tweede Kamer sprak hier gisteren over. ...

KNB in gesprek met CDA over roep om toezicht

Het CDA wil strengere regels en (eventueel extern) toezicht op onder andere notarissen. Het voorstel maakt deel uit van een ‘offensief’ tegen zware criminaliteit.

GCV komt met aanbevelingen over bedenktijd

De Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) steunt het streven de bescherming van Nederlandse ondernemingen te versterken. Maar op sommige punten kan het voorontwerp over het inroepen van bede...

Notaris.nl nu op social media

Wat doet de notaris? Waarvoor kun je bij hem of haar terecht? Om de rol van de notaris duidelijk te maken, is de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) maandag begonnen met het gebruik van soc...