Notariskosten belemmering verduurzaming huis?

De Tweede Kamer nam woensdag een motie aan over de verduurzaming van huizen. Henk Krol (50PLUS) stelt in de motie dat de verduurzaming van huizen geld kost in plaats van oplevert. Een van de kostenposten is volgens hem de notaris. Krol vraagt het kabinet om van de verduurzaming een verdienmodel te maken.

Voor de verduurzaming van een huis is een aanvullende hypotheek nodig en de hoge kosten van onder andere de notaris zouden volgens Krol belemmerend werken. De motie kreeg een meerderheid en het kabinet heeft daarmee de opdracht gekregen om te onderzoeken hoe de verduurzaming van huizen kan worden omgevormd van kostenpost naar verdienmodel.

Goedkoopste
Uit onderzoek van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) blijkt dat van alle adviseurs die betrokken zijn bij de koop en levering van een woning, de notaris een van de goedkoopste is. Uit eerder contact tussen de KNB en Krol kwam zijn opvatting dat notariskosten (te) hoog zijn niet naar voren. De KNB heeft inmiddels contact opgenomen met 50PLUS.

Verder in het nieuws

Bemanners Notaristelefoon spreken begrijpelijke taal

Consumenten die naar de Notaristelefoon bellen, zijn tevreden over hoe ze te woord worden gestaan. Zo’n 90 procent vindt dat er in begrijpelijke taal wordt gesproken. 80 procent vindt de uitleg bruikb...

Aanpassing 5 procent-regeling bij nieuwbouw

De dinsdag aangenomen wet Kwaliteitsborging voor het bouwen heeft ook gevolgen voor notarissen. De regeling waarbij consumenten 5 procent van de aanneemsom achterhouden bij de notaris, wordt op 1 janu...

Minder notarissen willen eenmanskantoor overnemen

Bij de Commissie van deskundigen notariaat (Cvdn) zijn in 2018 minder ondernemingsplannen van toekomstig notarissen ingediend dan een jaar eerder. In 2018 kreeg zij 53 plannen te beoordelen, een jaar ...