Eerste Kamer stemt in met standpunt KNB digitaal passeren

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid. Die maakt de inzet van digitale middelen bij het passeren van akten in noodsituaties mogelijk. De wet treedt zo snel mogelijk in werking, waarschijnlijk al deze week.

Notarissen kunnen voor identificatie en Belehrung gebruik maken van audiovisuele middelen en de akte vervolgens passeren. Dit kan uitsluitend in situaties waarbij geen andere mogelijkheden zijn om te komen tot een normale manier van passeren van de akte. De wet is bovendien tijdelijk en zorgt niet voor een aanpassing van de Wet op het notarisambt (Wna). De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft zich ingezet om dit in de wet te krijgen. De beroepsorganisatie vindt de werkwijze passen bij de rol van de notaris die midden in de maatschappij staat en ook in een noodsituatie een rechtzoekende in staat moet stellen afspraken en wensen goed in een notariële akte vast te leggen. Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming heeft in een brief aan de Tweede Kamer eveneens bevestigd zich te kunnen vinden in deze praktische werkwijze zoals verwoord door de KNB.

Volwaardige akten
De minister heeft verder op vragen vanuit de Eerste Kamer aangegeven dat testamenten en andere akten die worden gepasseerd op basis van deze Tijdelijke wet, volwaardige notariële akten zijn. Zo is er dus ook geen sprake van een noodtestament zoals omschreven in artikel 4:102 BW. Dat betekent dat de onder de Tijdelijke wet gepasseerde testamenten in het kader van de rechtsbescherming, niet opnieuw hoeven worden verleden nadat de Tijdelijke wet wordt ingetrokken.

Buitenland
De minister heeft bevestigd dat de Tijdelijke wet enkel geldt binnen Nederland. De Tijdelijk wet beoogt niet om het mogelijk te maken om akten door middel van audiovisuele middelen voor personen die zich in het buitenland bevinden te passeren. Deze personen zullen gebruik moeten maken van de aldaar beschikbare lokale regelingen.

Algemene vergadering
Daarnaast is het tijdelijk toegestaan om te communiceren via elektronische middelen daar waar nu nog fysieke overleg- en besluitvormingsprocedures zijn voorgeschreven. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om beursvennootschappen en verenigingen die jaarlijks een algemene vergadering moeten houden. Door het coronavirus is het fysiek bijeenkomen onwenselijk.

Tijdelijk
De wet geldt wat betreft het gebruik van digitale middelen door notarissen met terugwerkende kracht tot en met 16 maart 2020. Deze regelgeving bevestigt nog eens de geldigheid van akten die zijn gepasseerd op basis van de eerder door de KNB vanaf die datum goedgekeurde werkwijze. De tijdelijke wet geldt tot 1 september, maar kan telkens met twee maanden worden verlengd. De KNB brengt notarissen tijdig op de hoogte wanneer de wet wordt ingetrokken.

Verder in het nieuws