Logo KNB.nl
English

Bekijk het ook eens van de andere kant!

Romee van der Rest
Romee van der Rest 27052019Romee van der Rest

In een testament regelt u wat er met uw erfenis gebeurt nadat u overlijdt. Onder welke voorwaarden? Dat bepaalt u zelf! Zowel bij een erfenis als een schenking. Ik merk in de praktijk dat mensen steeds meer regels verbinden aan een verkrijging. Dit om bijvoorbeeld te voorkomen dat een ex-partner via de kinderen nog iets erft, of de schoondochter die niet zo goed in de familie ligt.

Ook speelt vaak de wens vermogen ook op termijn binnen de familie te houden. Gezien het aantal scheidingen en ruzies bij de afwikkeling van nalatenschappen is dit ook heel begrijpelijk. Maar bekijk het ook eens van de andere kant!

Anti-schoonzoonclausule
De uitsluitingsclausule – ook wel anti-schoonzoonclausule genoemd – is in veel testamenten opgenomen. Hierdoor blijft de erfenis altijd van de erfgenaam zelf en is vaak bepaald dat de erfenis buiten iedere gemeenschap van goederen valt en ook niet in een verrekening tussen echtgenoten mag worden betrokken. Het is wel de vraag of dat ook moet gelden als een erfgenaam overlijdt en op dat moment (gelukkig) getrouwd is. Wanneer daarover in de uitsluitingsclausule niets staat, blijft de erfenis ook in die situatie privé van de erfgenaam. Wat men vaak niet beseft, is dat de partner dat bedrag in veel gevallen wel erft als echtgenoot op grond van het testament van de erfgenaam zelf. Dat kan fiscaal erg onvoordelig uitpakken.

Niet samen een huis kopen
Als een erfgenaam in (algehele) gemeenschap van goederen is getrouwd en met de erfenis een woning koopt waarbij meer dan de helft van de woning uit de erfenis wordt gefinancierd, kan de woning namelijk niet het eigendom worden van de erfgenaam en zijn of haar partner samen. Dit allemaal door die uitsluitingsclausule. Dat lijkt misschien niet zo erg, maar wat als u zelf de erfgenaam of diens partner zou zijn? Dan wordt u door de uitsluitingsclausule toch wel sterk beperkt in uw mogelijkheden. Uit recente rechtspraak blijkt dat de uitsluitingsclausule geldig blijft, ook als het geld van de erfenis of schenking al is uitgegeven! Dus als u van de erfenis samen op vakantie bent geweest of een nieuwe keuken heeft gekocht, blijft de erfgenaam recht houden op het geërfde geldbedrag. Bij een echtscheiding kan dit leiden tot een onaangename verrassing voor de ex-partner, aangezien hij of zij dan met een schuld overblijft als de erfenis gezamenlijk is opgemaakt. Denk dus goed na over het al dan niet opnemen van een uitsluitingsclausule en ook over de inhoud daarvan.

Klap in het gezicht
Ook een onterving wordt steeds vaker opgenomen in testamenten. Dat kan voor een kind best een klap in het gezicht zijn als zij daar na een overlijden mee worden geconfronteerd. Ondanks dat het contact misschien niet goed was, staat er dan voor hen toch ineens heel ‘koud’ op papier dat ze worden uitgesloten. Wat zou u ervan vinden als u er na het overlijden van uw ouders achter komt dat zij u hebben onterfd? Wellicht kan een kort briefje bij of toelichting in het testament over de overwegingen voor de onterving wat sturing geven voor het onterfde kind. Soms zijn er namelijk ook andere overwegingen om iemand te onterven, en het is dan wel prettig als dat kenbaar is gemaakt.

Wensen moeten goed worden vastgelegd, maar zijn soms te veel ingestoken vanuit de visie van de eigen persoon. Probeer daarom altijd om uzelf ook in de situatie van de ander te verplaatsen om ruzie en problemen na uw overlijden te voorkomen.