Logo KNB.nl
English

Dat is niet des notaris

Annerie Ploumen
Annerie Ploumen column

De woorden waarmee ik u probeer te verleiden om deze column te lezen, worden nogal eens gebruikt in discussies over wat je als notaris allemaal wel en niet mag. En aangezien ons beroep nog steeds naar goed Oudhollands gebruik balanceert tussen de koopman en de dominee worden die discussies ook regelmatig gevoerd, niet in de laatste plaats in relatie tot de gewenste vernieuwing van onze eigen notariële wet- en regelgeving.

Lees de column in Notariaat Magazine nummer 8, december 2021