Logo KNB.nl
English

De groene notaris

Nienke Westerhof
Nienke Westerhof staand

We kunnen de krant, een tijdschrift of social media nog niet 'openslaan’ of de term duurzaamheid popt omhoog. Duurzaam ondernemen is een fundamenteel uitgangspunt geworden in ons privé- en zakelijk leven. Maar hoe ver is de notaris met duurzame werkprocessen? Bij mij op kantoor zijn we al heel ver. Ook ik kijk naar verduurzaming van onze werkzaamheden op kantoor.

Bij duurzaam ondernemen, houdt een bedrijf rekening met de effecten van activiteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering. Het bedrijf maakt bewuste keuzes om een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit (PPP). Volgens adviesbureau KPMG is ruim 80 procent van de Nederlandse bedrijven inmiddels actief bezig met duurzaam ondernemen. Daar moeten toch ook notariskantoren tussen zitten?

Niet te zien
Ik hoor collega’s wel eens vragen: wat kunnen wij aan duurzaam ondernemen bijdragen? Wij verrichten geen bedrijfsactiviteiten die voor CO2-uitstoot zorgen. Maar let op: veel van de impact die ons notariële gedrag op het klimaat en de natuur heeft, zien we niet! Dit geldt overigens niet alleen voor notarissen, maar voor alle dienstverleners. We focussen ons vooral op ons eigen woon- en werkgebied en laten de vervuiling, de uitputting van grondstoffen en ontbossing in productielanden – denk alleen al aan al het papier! – buiten beschouwing.

Winst
Natuurlijk is het notariaat niet te vergelijken met grote olie- en gasmaatschappijen. Maar ook wij kunnen bij onze werkzaamheden denken aan een toekomstbestendig en groen notariaat. Organisatorisch gezien, valt er veel winst te behalen. Bij mij op kantoor laten we de computer niet aanstaan na werktijd, de lampen op kantoor gaan uit, we maken gebruik van energiebesparende koelings- en warmtevoorzieningen en scheiden afval dat we dagelijks op kantoor genereren. Het zijn zo maar wat kleine voorbeelden die kunnen bijdragen aan een betere (notariële) wereld.

Meer groen
En wat houdt ons tegen om bij het plaatsen van bestellingen te vragen om minder verpakkingen? En al die papieren brochures moeten we ook niet lukraak meer willen bestellen. Zelfs het notariële advies kan duurzamer. En dan denk ik aan al die notities, ontwerpen en brieven die worden uitgeprint en per post worden verzonden. Waarom niet alles digitaal? Ik probeer dit zo veel mogelijk te doen. Wij werken op kantoor bijvoorbeeld met een NotarisOnlineDossier. En wat denkt u van de gezondheid van medewerkers? Meer groen op kantoor, beperking van het gebruik van (lease-)auto's, stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer en fiets, het beperken van reizen naar allerlei vergaderingen en bijvoorbeeld het stimuleren van flex- en telewerken. Legio voorbeelden. De groene notaris.

Doen
Het idee bestaat dit allemaal op zijn beloop te laten en te zien waar 'het schip' strandt. De meeste (notaris)kantoren snakken naar een overheid die hen als strenge supermoeder het duurzame pad op leidt, maar waarom regelen we dit niet zelf? Iedere week, dag en uur zijn er juridische, fiscale of emotionele obstakels. Maar we komen er altijd uit: juridisch, fiscaal en emotioneel. Waar een wil is, is een (om)weg. Soms mag de manier van handelen wel anders dan we zijn gewend: eerst doen, dan denken!