Logo KNB.nl
English

De overbouwde schuur

Jaap Grijmans
20170206 Jaap Grijmans

Onlangs was ons kantoor betrokken bij de overdracht van een rijtjeswoning met tuin in een van de randgemeenten van Den Haag. Na ontvangst van de koopovereenkomst – die door een makelaar van de verkoper was opgesteld – hoorde ik van de kopers dat zij zelf hadden opgemerkt dat de schuur voor een gedeelte op de grond van de achterburen was gerealiseerd. Dit bleek uit een kadastrale tekening die zij zelf hadden opgevraagd. Zij lieten mij weten dat zij dit ‘geregeld wilden zien’ voor de juridische levering. Want zij wensten niet geconfronteerd te worden met latere eventuele juridische acties van de buren.

Na enig onderzoek van mijn kant bleek dat de schuur al lange tijd – waarschijnlijk al langer dan 50 jaar – op dezelfde plek stond. De oplossing zou liggen in de medewerking tot levering door de achterburen van het stukje overbouwde grond aan de kopers, eventueel met een beroep op verjaring. Omdat de situatie al geruime tijd – langer dan 20 jaar – bestond, konden de achterburen geen sloop van de schuur meer vorderen. Zij hadden hun eigendomsrecht op dat stukje grond al prijsgegeven.

Grondeigenaar
Nadat ik de kopers een inschatting had gegeven van de kosten voor het juridisch oplossen van deze situatie wendde ik mij tot de achterburen met het verzoek tot het meewerken aan de overdracht van het stukje overbouwde grond. Zij bleken gelukkig akkoord te willen gaan met deze regeling. Wel lieten zij mij weten dat het huis van de achterburen door vererving was verkregen en ik daar nog nader onderzoek moest verrichten. Na onderzoek bij het Kadaster bleek daarnaast dat de grond van de achterburen in de jaren 50 van de vorige eeuw aan de gemeente was uitgegeven in erfpacht. De gemeente was de grondeigenaar en moest ook meewerken aan de grenscorrectie. Deze nieuwe feiten zorgden ervoor dat ik mijn kostenopgave grondig moest herzien. Gevolg: de kosten wogen voor de kopers niet op tegen het gewenste resultaat en zij zagen af van de grenscorrectie. Op dat moment waren er wel aardig wat uren besteed aan de zaak.

Tijdig tackelen
Dit is een voorbeeld van een van de vele juridische problemen die zich kunnen voordoen in de notariële praktijk. Hoeveel schuurtjes staan er niet over de erfgrens? Wat kunnen we daaraan doen? Een van de oplossingen om deze problemen tijdig te tackelen zou zijn om de notaris eerder in het koopproces te betrekken, namelijk bij het sluiten van de obligatoire koopovereenkomst. Als dat in deze situatie het geval was geweest hadden wij de kopers veel eerder in het proces bij kunnen staan en was hen veel tijd en moeite bespaard gebleven.

Verschenen in KNB Nieuwsbrief 7 februari 2017