Logo KNB.nl
English

Donzen dekbedden en glitterpennen

Koen van Wijk
Koen van Wijk 3

Hoewel wij in het notariaat vaak pretenderen alles te weten, moet ik toch vaak het wetboek er nog even bij pakken om het extra zeker te weten. En dan kom je soms – op zoek naar totaal iets anders – de meest fascinerende of onleesbare wetten tegen.

Beroemd en berucht is artikel 435d Wetboek van Strafrecht. Dit artikel bepaalt – kort gezegd – dat het strafbaar is om Zwitserland te beledigen. Het artikel stelt dat het strafbaar is om het wapen van Zwitserland – wit kruis op rode achtergrond – zodanig te gebruiken dat ‘het Zwitserse nationale gevoel’ gekrenkt zou kunnen worden. Concreet houdt dit in dat wanneer de Zwitsers voor mij de grens dichthouden en ik uit boosheid in mijn achtertuin een Zwitserse vlag in brand steek, ik strafbaar ben.

Reïncarneren met toestemming
Maar onze nationale ‘vreemde’ wetten vallen mee als we een stukje over de grens kijken. Zo schijnt het in Argentinië verboden te zijn om onder donzen dekbedden te slapen, omdat zoiets alleen maar ‘wellustige gevoelens kan opwekken en aanmoedigen’. Andere dekbedden zijn wel toegestaan. En in Tibet schijnen monniken niet te mogen reïncarneren zonder dat zij hiervoor voorafgaande toestemming van de overheid hebben gekregen. Ik vraag mij met name af hoe dit het best gehandhaafd kan worden. Zouden de nabestaanden dan een verzoek in moeten dienen bij de overheid? Of kan dit als last worden opgenomen in het testament?

Een leukere Notariswet
Veel van dit soort aparte wetten waren volstrekt logisch op het moment dat ze ingevoerd werden, maar in de huidige tijd vreemd en soms ietwat absurd. Het is daarom belangrijk om de wetten tegen het licht te houden en te kijken of zij nog actueel zijn.

En dit brengt mij op de Notariswet. De wet- en regelgeving die op ons, (kandidaat-)notarissen, van toepassing is. En hoewel deze wet weinig absurde bepalingen bevat, gaat de wet wel uit van een klassiek carrièrepad en oude beginselen. In mijn ogen staan er de nodige bepalingen in die aan herziening toe zijn. De wet kan moderner, toegankelijker voor iedereen en leuker om mee te werken. Meer gericht op de veranderende samenleving en de mooie rol die wij als (kandidaat-)notarissen hierbij hebben. Ik was dan ook blij verrast toen ik hoorde dat de KNB hierover aan het nadenken is. In dat kader zou ik graag twee verzoekjes indienen: een goede inbedding van de digitale identificatie. En als ik dan toch bezig ben: graag een absurde wet, gewoon omdat het leuk is. Bijvoorbeeld dat akten op zondag alleen met een glitterpen gepasseerd mogen worden.