Logo KNB.nl
English

Bezinning

Fred Teeven
Fred Teeven.JPGFred Teeven, xxx

Nu de kerstboom alle huiskamers vaarwel heeft gezegd en de eerste nieuwjaarsrecepties met goede voornemens achter de rug zijn, is het tijd de rug te rechten en de plannen voor 2019 eens scherp te formuleren. Want we moeten er met z’n allen voor waken dat 2019 niet zo’n tussenjaar wordt dat in de geschiedenis snel zal worden vergeten.

Er is immers geen wereldkampioenschap voetbal voor mannen en ook de Olympische Spelen zien we dit jaar niet voorbijkomen. Wel begint de groei van de economie een beetje te ‘sputteren’ en dat alleen al geeft reden tot bezinning. ‘Bezinning’, het woord dat we op nieuwjaarsmorgen alweer waren vergeten toen de brandstapels in Scheveningen in de hens stonden. Voor de vuist weg zo maar eens een paar items die onderwerp van bezinning zouden kunnen zijn in het notariaat: de woningmarkt, geschilbeslechting en toezicht.

Koplampen
Gaat de woningmarkt afkoelen, omdat de rente gaat stijgen en er eindelijk een weg wordt gevonden om op grote schaal (sociale) woningbouw te realiseren door corporaties en gemeenten? Krijgen nieuwkomers op de woningmarkt een serieuze kans van de politiek? En zal de doorstroming naar duurdere koopwoningen van ‘scheefwoners’ worden bevorderd? Vragen die van invloed kunnen zijn op de werkstromen waarmee het notariaat in 2019 zal worden geconfronteerd. Hier lijkt de tekst ‘bezint, eer ge begint’ totaal niet van toepassing. Er is immers nog geen zicht op enige oplossing van het probleem. Projectontwikkelaars, financiers, gemeenten en corporaties lijken allemaal in de koplampen te gluren van een, over de weg kruipend, voertuig dat zich heeft getooid met de naam ‘kabinet’. Ligt hier niet een taak voor het notariaat om de maatschappelijke partners die ik zojuist noemde tot meer actie te manen? Mij dunkt van wel.

Helpende hand
Geschilbeslechting is een onderwerp dat, als het aankomt op de inschakeling van de rechter, een dure en trage aangelegenheid is geworden. Mediation is dus bij uitstek een tak van sport die de helpende hand kan bieden als de inwoners van Nederland er zelf niet meer uitkomen. Relatief snel, met veel eigen inbreng van individuen, kan het resultaat van een mediationproces nu al op veel draagvlak rekenen van degenen die voordien rollebollend met elkaar door de samenleving gingen. Een onderwerp van aandacht is de vastlegging van de resultaten van een mediationproces. Kan het niet verstandig zijn hier de notaris bij in te schakelen?

Bewustzijn
Ik heb met zeer veel aandacht de column van KNB-voorzitter Nick van Buitenen gelezen in het decembernummer van vorig jaar. Het blijft zaak dat er steeds bewustzijn is omtrent het toezicht op het notariaat. Maar dat bewustzijn mag zeker niet overslaan in handelingsverlegenheid van de zijde van de notaris. U moet maar zo bedenken, het is altijd gemakkelijker om achteraf te oordelen (toezicht), dan vanaf het begin met de voeten in het bluswater te staan. Dingen doen is altijd moeilijker dan achteraf commentaar leveren en oordelen. In zijn algemeenheid kan een beetje bezinning, alvorens een (persoonlijk) oordeel uit te spreken, geen kwaad in onze maatschappij.

Oordeel
Ook in Den Haag lijken ze daar inmiddels achter te komen, als het gaat om het uitspreken van een oordeel over in dit geval de burgemeester. Alhoewel bijna niemand de feiten kent (iets wat in het notariaat niet vaak voorkomt), hoorde ik toch al heel snel dat de gezagsdragers in de hofstad hun biezen maar moesten pakken. Maar je zult maar worden geconfronteerd met een gebrek aan mogelijkheden om maximale politie-inzet te plegen en tegelijkertijd grootschalige verstoringen van de openbare orde tegemoet te kunnen zien. Natuurlijk, regeren is vooruitzien, en wellicht dat het beter was geweest niet zo’n halfslachtige afspraak over vreugdevuren te maken met een ‘organisatiecomité’. Daar had beter wat ‘bezonnen’ kunnen worden gehandeld. Maar dat betekent nog niet dat er dan ook maar zo snel mogelijk moet worden geoordeeld.

Ook achteraf is soms bezinning op zijn plaats. Of het nou gaat om nieuwjaarsvieringen, de woningmarkt, mediation of toezicht. Juist u weet: ‘haastige spoed is zelden goed’.

Verschenen in Notariaat Magazine nummer 1, februari 2019