Logo KNB.nl
English

Het laatste woord

Fred Teeven
Fred Teeven.JPGFred Teeven, xxx

Ik weet niet of het met mijn leeftijd te maken heeft, maar steeds vaker bekruipt mij het gevoel van ‘ik heb dit al eerder meegemaakt’. Niet een gevoel van déjà vu, want dat is een ervaring die feitelijk niet heeft plaatsgevonden. Nee, ik bedoel het gevoel van de geschiedenis herhaalt zich.

Bij het nadenken over een onderwerp voor deze column overwoog ik om te schrijven over Triodos Bank en ING Italië en falende witwaspreventie en detectiesystemen bij de banken. Falend topmanagement en commissarissen en dat over een lange periode. Maar na enig overdenken en zelfreflectie heb ik besloten de financiële sector mijn sarcasme te besparen. Althans voor nu.

Terugkijken
Ik besluit eens terug te kijken, naar aanleiding van de laatste verkiezingen. Islam, immigratie, Europese Unie en euro Het is bijna zeventien jaar geleden dat Pim Fortuyn op het Mediapark in Hilversum werd vermoord. Fortuyn, voormalig PvdA- en VVDlid, is dan op zijn hoogtepunt en staat op het punt de politieke arena binnen te marcheren. Hij heeft dan op zijn eigen wijze – volgens sommige ‘abject’ – de islam, massamigratie en de politieke benoemingen van bijvoorbeeld burgermeesters ter discussie gesteld.
Het is 3 september 2004 wanneer Geert Wilders uit de VVD-fractie in de Tweede Kamer stapt. Dit is het begin van wat uiteindelijk de opkomst van de PVV zal zijn. Wilders is bekend van zijn overduidelijke mening ten aanzien van de islam, de immigratie, de Europese Unie en de euro. Na een cordon sanitair en mislukte gedoogsteun aan het kabinet Rutte volgt voor Wilders het onvermijdelijke edoch geliefde oppositie voeren.
Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 behaalde Thierry Baudet twee zetels met zijn partij Forum voor Democratie (FvD). En wij weten nu dat FvD met dertien zetels in de Eerste Kamer zal plaatsnemen. Baudet: tegen de Europese Unie, euro en immigratie.

Passend antwoord
Ik constateer dat op de gebieden Europese Unie, euro, immigratie en islam er verdeeldheid is onder de bevolking en in de politiek en stel vast dat dit al twintig jaar issues zijn waarop de politiek geen passend antwoord weet te geven. De traditionele partijen falen in het overtuigend en eerlijk uitleggen van de door hun gekozen richting. Nieuwe politieke, ‘pop-up’-issuepartijen beantwoorden aan het gevoel van een grote groep kiezers. Zij deponeren hun aversie middels de beproefde ‘Tegenpartij’-methode, uitgevonden door Kees van Kooten en Wim de Bie. Maar door gebrek aan bereidheid tot compromissen komt daadwerkelijke verandering onvoldoende van de grond.

Waarom?
Wanneer ik nu door mijn ondernemersbril terugkijk, vraag ik mij af of ik dingen anders gedaan zou hebben als ik eerst ondernemer zou zijn geweest voordat ik de politiek in ging. En dan bedoel ik niet het bewaren van bonnetjes …
Ik denk dat ik de vraag bevestigend moet beantwoorden. Ik moet nu dagelijks de ‘waaromvraag’ beantwoorden. Waarom zouden klanten van mijn diensten gebruikmaken? Waarom is mijn tarief zoals het is? Waarom geeft u dit advies? Klanten verwachten dan een kort, eerlijk en overtuigend antwoord.
To the point. Dus ja, ik denk dat ik een betere politicus zou zijn geweest als ik ondernemerservaring had gehad. Misschien was ik beter in staat geweest aan de kiezer de standpunten van mijn partij uit te leggen. Want de kiezer is net als een klant. Loyaal zolang zij eerlijk en met respect behandeld worden, maar afwijzend wanneer er niet naar ze geluisterd wordt. Een attitude van ‘wij weten wat het goede is voor u’ werkt niet bij de klant en zeker niet bij de kiezer. Het gaat om uitleggen, uitleggen en nog eens uitleggen. En vergeet niet: de klant, én de kiezer, hebben altijd het laatste woord. En dat is heden ten dage in het notariaat niet anders. Het geldt ook voor uw klant!

Verschenen in Notariaat Magazine nummer 3, april 2019