Logo KNB.nl
English

Het mag best nog een tandje meer

Marcel Pheijffer
Pfeijffer2

Als columnist mag ik aanhaken op het thema in Notariaat Magazine, maar het hoeft niet. Nu het thema ‘duurzaamheid’ betreft, sluit ik graag aan. Een thema dat eenieder, dus ook de notaris, zou moeten interesseren. En een thema dat inmiddels onontkoombaar is. Zo is het stikstofprobleem politiek ‘chefsache’ geworden, opgenomen in het regeerakkoord en hebben we sinds kort een specifieke minister om deze kwestie bij de kop te pakken. Zo heeft de rechter een belangrijke uitspraak gedaan in een zaak tegen Shell, aangespannen door klimaatactivisten. Zo moeten de hoogovens van Tata Steel snel milieuvriendelijker gaan produceren en minder vervuilende stoffen uitstoten. Zo maakt Notariaat Magazine er een themanummer over.

Lees de column in Notariaat Magazine nummer 1, februari 2022