Logo KNB.nl
English

Hondenerfgenaam

Ernst Loendersloot
20141006 Ernst Loendersloot2Ernst Loendersloot

Hondenbaasjes hebben vaak een sterke band met hun huisdier. Daarom is het belangrijk dat hun hond goed verzorgd achterblijft als zij zelf overlijden. Ik heb eens een speciale regeling moeten opstellen om te zorgen dat geld werd afgezonderd van de erfenis. Van dat bedrag moest ieder jaar een bepaald deel worden uitbetaald aan de opvangbaasjes. Daarmee konden deze dan de kosten van de dierenarts en dergelijke betalen.

Bij zo’n regeling komt veel kijken. De opvangbaasjes moeten niet in de verleiding komen de hond – direct na overboeking van het geld – in te laten slapen of vastgebonden aan een boom achter te laten. Ik heb die regeling dan ook zo opgesteld dat zij het geld niet in één keer krijgen, maar in delen.

Hondenbegraafplaats
Recent las ik een uitspraak die ook gaat over honden en een testament. Maar in deze situatie werd de regeling in het testament door de rechter aangepast. Daardoor werd geen uitvoering meer gegeven aan de uiterste wil van de overledene. En vanwege dat aspect is deze uitspraak eigenlijk voor iedereen interessant. Of je nu van honden houdt of bang voor ze bent. De vrouw had bij haar huis een hondenpension en hield zelf ook honden. Als één van haar honden overleed, begroef zij deze in haar tuin. In haar testament liet zij opnemen dat haar erfenis ten goede zou komen aan een goed doel. Een stichting met als doel zorg te verlenen aan of projecten te financieren voor mensen met een beperking. Ook had zij opgenomen dat het deel van haar tuin waar ze haar honden had begraven gedurende twintig jaar niet mocht worden bebouwd of aangetast.

Kostbare verbouwing
De stichting heeft de rechter verzocht om deze beperking – notarissen noemen dat een testamentaire last – op te heffen. De woning kan namelijk alleen als zorgcentrum in gebruik worden genomen als er een kostbare verbouwing plaatsvindt. Bovendien levert verkoop van de woning geld op dat kan worden gebruikt om het doel van de stichting te realiseren. De rechter overweegt dat de woningen in deze straat eigenlijk allemaal worden gekocht om te slopen en daarna nieuwe en vooral grotere woningen te laten bouwen. De testamentaire last om twintig jaar lang de hondenbegraafplaats onaangetast te laten, zou betekenen dat de architect de nieuwe woning niet optimaal op het perceel kan intekenen. Dus zou de verkoopopbrengst laag zijn.

Zeldzaam
De rechter beslist dat het (maatschappelijk) niet is gewenst dat deze beperkende regeling uit het testament blijft gelden. De testamentaire last wordt daarom opgeheven. De stichting hoeft de (minimaal negen) honden niet op te graven en her te begraven op een dierenbegraafplaats vanwege de hoge kosten (10.000 euro) en mag het huis met de grond verkopen zonder dat de nieuwe eigenaar de beperking uit het testament hoeft te accepteren.

Mocht u nu denken dat het dus geen nut heeft om uw wensen bij de notaris in een testament vast te leggen, dan ben ik het niet met u eens. Er zijn weinig rechterlijke uitspraken bij mij bekend waarbij rechters een testament zo anders uitleggen dan het op papier is vastgelegd. Dit zijn echt hele grote uitzonderingen.