Logo KNB.nl
English

Napraten op Prinsjesdag

Nick van Buitenen
Nick van Buitenen 20170816_8276bNick van Buitenen, voorzitter KNB

De derde dinsdag van september ligt weer achter ons. We weten inmiddels welke plannen het kabinet heeft voor het komende jaar en welke begroting daarbij hoort. De woorden van de troonrede klinken nog na.

Nu we nog steeds economisch de wind mee hebben, gingen die woorden ook over de kracht van ons land: ‘Sterk in termen van welvaart, ondernemerschap en bestaanszekerheid. Sterk door de democratische waarden die verankerd zijn in onze rechtsstaat: gelijkwaardigheid, tolerantie, vrijheid en rechtszekerheid.’

Onmisbare pijlers
Wie dacht dat na deze opening nog uitvoerig zou worden ingegaan op het nut van rechtszekerheid en de andere waarden van de rechtsstaat, kwam bedrogen uit. Kennelijk was het de koning niet gegund om Nederland duidelijk te maken wat de onmisbare pijlers van onze huidige vorm van samenleven zijn. Alleen al daarom is napraten over de troonrede geen overbodige luxe. Gelukkig is het op Prinsjesdag gebruikelijk dat het bedrijfsleven, de politiek en tal van maatschappelijke organisaties in Perscentrum Nieuwspoort samenkomen. Het was mijn tweede keer.

Minder wegkijken
De eerste waarmee ik sprak, was Erik Akerboom, korpschef van de Nederlandse politie. Een man van statuur, ook in letterlijke zin, door zijn lengte en door zijn imponerende uniform. Ik vertelde hem over onze gesprekken met fraudebestrijders en ons streven de beroepsgroep meer op te schudden als het gaat om fraudepreventie. Op zijn beurt vertelde hij mij over de oprukkende ondermijning en de steeds zichtbaar wordende onderwereld. Vastgoed is een aantrekkelijke witwasmachine voor crimineel verdiende centjes. Ons land zou er al mee opschieten als poortwachters een beetje minder vaak zouden wegkijken. Het is een dure plicht voor notarissen hier een andere houding aan te nemen: wees trots en durf lastig te zijn!

Slim toezicht
Verderop kwam ik Wilbert van de Donk tegen, voorzitter van de gerechtsdeurwaarders. Wij spraken over toezicht, onze toezichthouder en de recente evaluatie van het Bureau Financieel Toezicht (BFT). Onze toekomstvisie was min of meer dezelfde: problemen moeten bij voorkeur worden aangepakt vóórdat een crisis zich aandient. De toezichthouder zal dus verder moeten kijken dan de cijfers. De aandacht moet gericht zijn op de cultuur en het gedrag van de notaris of deurwaarder. Modern toezicht is slim toezicht: met minder middelen meer resultaten. Natuurlijk zijn we daarom nieuwsgierig naar de aanbevelingen die de werkgroep van KNB en BFT binnenkort zal presenteren.

Makelaars
Ook Ger Jaarsma kwam ik tegen. Iedereen heeft in de krant kunnen lezen over de felle machtsstrijd binnen de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Terwijl de ledenraad zijn pijlen richtte op de voorzitter van de afdeling woning, eiste een groep makelaars dat voorzitter Jaarsma zou vertrekken. Nu blijkt dat hij in april (vervroegd) plaats gaat maken voor een opvolger. We mijmerden samen over de ideale democratie van een beroepsvereniging. Natuurlijk moest ik ook even terugdenken aan de coup van 2012 in onze eigen club. Het kan verkeren, maar de tijden lijken veranderd. Ik ervaar de huidige samenwerking met onze ledenraad als open, kritisch en constructief.

Registers
Een ander die ik sprak is Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Afgelopen zomer kwam zijn raad in het nieuws door hoger dan verwachte financiële tekorten. Je zou denken dat minder rechtszaken goed nieuws is voor ons land, maar minder rechtszaken betekent minder inkomsten. Daarnaast blijkt het proces naar digitaal procederen steeds duurder te worden en heeft de minister inmiddels de stekker uit dit project getrokken. Voor de KNB reden te meer met de raad in gesprek te gaan om te komen tot overneming van enkele registers. Verhuizen en digitaliseren gaan immers goed samen.

Eenzaam
Van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) weet ik dat hij zich inzet om eenzaamheid onder ouderen aan te pakken. Hiertoe heeft hij de ‘Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid’ in het leven geroepen. Toen hij in zijn eentje binnenkwam en wat onderzoekend in de rondte keek, sprak ik hem aan en dankte hem voor zijn uitnodiging aan de KNB om deel te nemen aan deze landelijke coalitie. Hij vertelde over het inspiratiediner dat binnenkort met de deelnemers gaat plaatsvinden. Op zijn verjaardag. Ik kom graag langs. Dan is hij niet alleen.

Verschenen in Notariaat Magazine nummer 8, oktober 2018