Logo KNB.nl
English

Onze wensen

Jef Oomen
Jef Oomen - liggendJef Oomen, voorzitter KNB

Op 15 maart is de teerling geworpen. Wanneer je leest hoe de enorme grote groep zwevende kiezers op het laatste moment heeft gekozen, dan heeft dat inderdaad veel te maken met het werpen van een dobbelsteen. Maar ook dat dobbelen is dus een uitingsvorm van onze parlementaire democratie.

Persoonlijk zet ik dan ook grote vraagtekens bij de analyse van de uitslag. Wat zeggen die analyses als 30 procent pas besluit als ze het potlood in de hand hebben? Als die groep op dat moment nou eens allemaal dezelfde ingeving had, dan was daar meteen de grootste partij in de Tweede Kamer mee geboren, hoe bizar.

Lobby
Nu zitten we inmiddels volop in het verkenners- en formatietraject. Ieder zichzelf respecterende organisatie wil graag de onderhandelaars en informateurs voorzien van zijn of haar gezichtspunten en vooral wensen voor het te schrijven regeerakkoord. Kortom, de lobby draait op volle toeren.

Novum
Ook de KNB doet natuurlijk mee. Zo stuurden we onlangs een brief naar de informateur, waarin we nog eens oproepen om ‘het scheiden zonder rechter’ van de plank te halen. De fiscaal transparante bv die niet is onderworpen aan de vennootschapsbelasting kan ook een welkom novum zijn: inkomstenbelasting en de ondernemersfaciliteiten in de inkomstenbelasting blijven van toepassing, maar wel met het grote voordeel van de rechtspersoonlijkheid. Vereenvoudiging en uniformering van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten is ook een belangrijk item.

Modernisering
Meer breder maatschappelijk, met de invoering van het sociale leenstelsel moet het eigenlijk mogelijk zijn een student op basis van een studievrijstelling belastingvrij te kunnen schenken. In algemene zin kan gezegd worden dat hiermee ook de kenniseconomie wordt ondersteund. En als laatste zijn we van mening dat de erfbelasting te veel gestoeld is op de traditionele samenlevingsvormen en familieverhoudingen. Een modernisering van de tarieven en vrijstellingen zou zeer zeker overwogen mogen worden.

Vernieuwingen
De vraag is natuurlijk of het motorblok gevoelig is voor deze vernieuwingen. Veel zal afhangen van het vierde wiel aan de wagen. Dat kan zorgen voor hetzij bedaagde snelheid of middels injectie in het motorblok voor meer verfrissende acceleratie. We gaan het de komende maanden zien.

Verschenen in Notariaat Magazine nr 3, april 2017