Logo KNB.nl
English

Opwaartse lijn

Jef Oomen
Jef Oomen - liggendJef Oomen, voorzitter KNB

De eerste maand van 2017 hebben we alweer achter ons gelaten. Een maand waarin ook een eerste beeld is gevormd van de resultaten van het voorbije jaar.

Koningin Máxima
Gemiddeld genomen kan gesteld worden dat in 2016 de conjuncturele opwaartse lijn in het notariaat zich duidelijk heeft voortgezet. Met elkaar passeerden we in 2016 bijna 130.000 akten meer dan in het jaar daarvoor. Het totale aantal akten komt daarbij op ruim anderhalf miljoen.
De economische opleving is blijkbaar een breed verondersteld gegeven, ook koningin Máxima sprak mij tijdens de koninklijke nieuwjaarsbijeenkomst hierop aan.

Prijserosie
Ook de gegevens die de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM) publiceerde, bevestigen het beeld in onze beroepsgroep. Al moet er wel een kanttekening worden gemaakt dat de prijserosie in deze tak van sport in het notariaat nog niet geëindigd is. Wanneer komen we collectief tot het besef dat de bodem al lang bereikt is en velen van ons met griezelig smalle marges werken? De rechtszekerheid en rechtsbescherming die wij als notariaat samen met Kadaster verzorgen, behoort tot de meest zekere en goedkoopste in heel Europa.
De waarde van deze dienst zowel voor de consument als de financiële wereld en ons economisch welbevinden verdient een totaal andere perceptie. Een enorme uitdaging om dat te realiseren!

Bewustwordingscampagnes
Als ik een blik werp op de eerste factsheets die het KNB-bureau heeft laten inzien, dan zijn er meer vermeldenswaardige cijfers. Als KNB hebben we in het kader van het actieplan van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het vervolg ‘Veilig financieel ouder worden’ zeer veel effort gestoken in meerdere bewustwordingscampagnes. Daarin maken we duidelijk dat het tijdig de regie in eigen hand houden middels het opstellen van een levenstestament veel toekomstige problemen kan voorkomen. En dat het goed is voor de naasten dat juist voorzien is in een situatie van tijdelijke of permanente  wilsonbekwaamheid. Voorlichting daarover behoort duidelijk ook tot onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Het is goed te zien dat die handschoen is opgepakt: in 2016 zijn bijna 40 procent meer levenstestamenten opgesteld. Van alle gepasseerde aktesoorten heeft na leveringen, hypotheken en testamenten, het levenstestament de vierde plaats ingenomen en daarmee de verklaring van erfrecht naar de vijfde plaats verdrongen.

Feminisering
Mooi is dat de stijging van de notariële activiteit ook geleid heeft tot een toename van het aantal werkenden in onze sector. Sedert het dieptepunt in 2014 is het aantal medewerkers met 1.000 gestegen tot bijna 7.000 op 1 januari 2017. Tel daar de 1.277 notarissen, 95 toegevoegd notarissen (een stijging met 27 ten opzichte van 1 januari 2016) en 1.799 kandidaat-notarissen (een stijging met 46 ten opzichte van 1 januari 2016) bij, dan werken er nu ruim 10.000 mensen in onze bedrijfstak. Allemaal werkzaam op 783 notariskantoren, waarvan 60 procent eenmanskantoren zijn.
Ook de feminisering van ons beroep zet door. Inmiddels is een kwart van de notarissen vrouw en twee derde van de kandidaat-notarissen eveneens. Van onze medewerkers is zelfs bijna 90 procent vrouw.

Bijdrage
Met al deze mensen staan we weer voor een mooie uitdaging niet alleen te zorgen voor een bedrijfseconomisch florerend notariaat. Maar in de eerste plaats voor een notariaat dat op basis van haar kernwaarden, integer, deskundig, betrouwbaar, onafhankelijk en onpartijdig haar zo relevante bijdrage levert aan onze samenleving. Heel veel succes daarbij!

Verschenen in Notariaat Magazine nr 1, februari 2017