Logo KNB.nl
English

Perikelen bij verkoop woning

Jaap Grijmans
20170206 Jaap Grijmans

Elke transactie in de registergoederenpraktijk is uniek en wijkt altijd net iets af van de voorgaande transactie. Onlangs bewees een overdracht van een stadsappartement in onze praktijk maar weer eens hoe afwisselend de vastgoedpraktijk kan zijn. Een vrouw, de dochter van een potentiële verkoper, meldde zich met de mededeling dat haar bejaarde moeder haar woning had verkocht aan de buurvrouw. Bij een oplettende notaris gaan dan meteen de alarmbellen af.

Onderling overleg
Van een makelaar was geen sprake, de koopprijs was in onderling overleg beklonken. Moeder was zelf al vertrokken naar een verzorgingshuis. Op de vraag of moeder überhaupt wel fysiek en mentaal in staat zou zijn tot het sluiten van zoiets ingrijpends als een koopovereenkomst werd onmiddellijk geantwoord dat dat geen enkel probleem was. Moeder was volkomen helder en goed bij, ondanks haar leeftijd van 94 jaar. Ze zou het allemaal zelf hebben beslist. 

Beschermingsbewind
Het is in dit soort gevallen belangrijk dat goed wordt bekeken hoe de procedure verder moet verlopen en of de zaak al dan niet kan worden gedaan. Daarbij werd uiteraard ook de mogelijkheid geopperd om een beschermingsbewind voor moeder aan te vragen. Dat stuitte direct op bezwaren van de kant van dochter. Zoiets ingrijpends als een bewind werd als onnodig beschouwd. Na enige verdere gesprekken werd wel akkoord gegaan met een onderzoek door een door ons kantoor in te schakelen onafhankelijk geriatrisch arts. Een procedure die op ons kantoor regelmatig voorkomt, zeker ook in de personen- en familiepraktijk. Nadat de arts met onze bemiddeling een vooronderzoek had verricht - medisch onderzoek, informatie omtrent de casus - en vervolgens met de moeder een gesprek had gevoerd, ontving ik enige tijd later diens rapport waaruit bleek dat moeder vanwege haar ‘vergevorderde psychogeriatrische stoornissen’ niet meer in staat was haar wensen naar behoren te bepalen en de reikwijdte van haar beslissingen te overzien. Zo ook niet ten aanzien van de verkoop van haar woning. 

Machtiging
Na wederom met de dochter te hebben overlegd, was zij het nu wel met mij eens dat een onderbewindstelling van het vermogen van moeder als enige middel resteerde. Met tevens het verzoek aan de rechter om machtiging te verlenen voor de verkoop van de woning. Inmiddels waren wij drie en een halve maand bezig met het dossier. Na het verzoek tot onderbewindstelling te hebben opgesteld en ingediend, ontvingen wij uiteindelijk de verlossende beschikking van de rechtbank tot onderbewindstelling en het verlenen van machtiging voor de verkoop van de woning. 

Nalatenschap
Drie dagen daarna ontvingen wij van de dochter het bericht dat haar moeder in het verzorgingshuis was overleden. En zo werd het ‘simpele’ transportdossier getransformeerd in een verkoop van een woning uit een nalatenschap. Na het noodzakelijke erfgenaamonderzoek en de afgifte van een verklaring van erfrecht vond de uiteindelijke levering ruim tien maanden na het eerste telefoontje van de dochter plaats. Wat zich bij aanvang voordeed als een standaard transport, werd uiteindelijk een uitdagende zaak.

Verschenen in KNB Nieuwsbrief 5 maart 2018