Logo KNB.nl
English

Ruimte geven

Nick van Buitenen
Nick van Buitenen 20170816_8276bNick van Buitenen, voorzitter KNB

De kop van een krantenartikel is vaak veelzeggend, maar dekt niet altijd de lading. De journalist is dat overigens niet eens te verwijten, die gaat daar niet over. De ‘koppenmaker’ maakt graag een pakkende titel die onze aandacht trekt en vasthoudt.

Het beeld dat na het lezen blijft hangen, wordt uiteraard sterk beïnvloed door de kop. Zo zal het publiek misschien denken dat ‘Mevrouw de notaris’ niet graag ondernemer wordt.

Opstapje
Het Financieele Dagblad publiceerde op 21 mei een artikel over de feminisering van ons ambt. Een ruime meerderheid van de kandidaat-notarissen is vrouw en van de 150 toegevoegd notarissen die ons land rijk is, is dat al 70 procent. Voor sommigen is toevoeging een opstapje naar het ondernemerschap, voor anderen is het een blijvende stap. Nog maar een kwart van de (ondernemende) notarissen is vrouw, maar ook dat aandeel is gelukkig stijgende. Ook vrouwen worden dus graag ondernemer.

Termen
Drie kwart van alle kandidaat-notarissen is ervaren, voor de toegevoegd notarissen is dat 100 procent. Wat dan te vinden van de termen ‘kandidaat’ en ‘toegevoegd’? Tijdens de regiobijeenkomsten bleek dat de term ‘toegevoegd’ van de meeste leden kan worden afgeschaft. Een toegevoegd notaris moet zich naar buiten toe gewoon ‘notaris’ kunnen noemen. Sterker nog, na de eerste zes jaar in de praktijk, een voltooide beroepsopleiding en een ‘clean record’, zou de kandidaat-notaris ook notaris moeten gaan heten. De term ‘kandidaat’ blijft dan voorbehouden aan de jongste generatie. Maar krijgen we die binnen?

Vinger opsteken
Tijdens gastcolleges vraag ik studenten de hemd van het lijf. Wat zijn jullie plannen en ambities? Ga je notarieel afstuderen? Stromen jullie straks ons vak in? Wie zegt nu al dat hij (ondernemend) notaris wil worden? Ik stel vaak meer vragen, dan ik antwoorden krijg. Maar dat geeft niks, als ik maar voel dat ik ze prikkel en enthousiast maak. Ruim drie kwart van de studenten is vrouw, minder dan 10 procent van de studenten geeft aan zeker notaris te worden. Tussen die beide metingen lijkt overigens geen verband, want het zijn vaak meisjes die hun vinger opsteken. De toegenomen verplichtingen van de notaris maakt overigens dat weinigen het aantrekkelijk lijkt om een kantoor zelfstandig (zonder partners) te leiden.

Grote jongens
Veel studenten zijn lid van een notariële studentenvereniging en bezoeken daarmee vaak de grotere (Zuidas)kantoren. Niet gek, want ze worden door die ‘grote jongens’ nogal in de watten gelegd. Studenten krijgen daardoor echter geen breed beeld van het notariaat. Ik veronderstel dat de meesten de grote verwachtingen van de Zuidas niet aankunnen. Daarom stimuleer ik studenten vooral ook de kleine en middelgrote kantoren te bezoeken. Welk kantoor past bij jou en jouw kwaliteiten, die vraag zou leidend moeten zijn.

Verwachtingen
Hoe zit het met de verwachtingen die studenten mogen hebben van hun toekomstige werkgevers? Wist u dat de wet bedrijven verplicht zich als ‘goed werkgever’ te gedragen? Zo moet de werkgever zich zorgvuldig gedragen, werknemers mogen niet zijn overgeleverd aan willekeur, een ingrijpende beslissing moet duidelijk worden gemotiveerd. Als werkgever moet je rekening houden met de verwachtingen van werknemers en die moeten erop kunnen vertrouwen dat je ze waarmaakt. Doen wat je zegt en zeggen wat je doet. Goed voor je werknemers zorgen, eigenlijk komt het daar op neer. Niet alleen met een passend salaris, maar ook door oog te hebben voor de werk-privébalans. Het notariaat staat bekend om zijn hoge werkdruk. Dat volgens verzekeraars notarissen het vaakst stress gerelateerde klachten hebben, maakt ons vak niet aantrekkelijker. Ga voorzichtig om met de jonge talenten, geef als werkgever het goede voorbeeld, verwacht niet het onmogelijke, werk zelf bijvoorbeeld ook een dag minder. Zorg voor een aantrekkelijke werkomgeving, maak thuiswerken mogelijk, vertrouw op uw medewerkers en betrek hen bij uw kantoor. Stimuleer opleiding, ringbezoek en bestuurswerk. Laat ze gaan, geef ze juist de ruimte om hun talenten te ontplooien.

Opvolgers
De jongste generatie lijkt zich minder snel voor langere tijd te willen binden en lijkt minder waarde te hechten aan bezit. Voor jonge werknemers is het steeds belangrijker dat een werkgever bijdraagt aan de maatschappij. Voor een notaris zou dat niet moeilijk moeten zijn. Investeer in een goed werkgeverschap, koester de jongste generatie in het notariaat, want zij zijn onze opvolgers.

Verschenen in Notariaat Magazine nr 5, juni 2019