Logo KNB.nl
English

Meer kleur krijgen

Teska van Vuren
Teska van Vuren2.JPGTeska van Vuren, notaris

Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een belangrijk thema in deze tijd. In de jaren negentig van de vorige eeuw, toen ik begon met werken, was dat totaal geen thema.

Sterker nog, als reactie op de moralistische decennia na de Tweede Wereldoorlog, werd maatschappelijke verantwoordelijkheid en moraliteit in die tijd gezien als iets waar je je privé mee bezighield. In je werkzame leven was je bij voorkeur amoreel. Je diende je zo veel mogelijk te onthouden van een moreel oordeel. We zijn inmiddels ingehaald door de tijd en door de excessen waartoe die afstandelijkheid heeft geleid. De graaicultuur in het bedrijfsleven, maar ook de terughoudendheid bij de integratie van gastarbeiders en asielzoekers in onze maatschappij.

Boeien en binden
Inmiddels staat maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog op de agenda. De samenleving dwingt ons na te denken over de vraag hoe we daarmee om willen gaan. En ook onze jonge, startende collega’s zijn hiermee bezig. Ik merk dat zij vragen stellen over ethische thema’s en daarnaast maatschappelijk relevant werk willen doen. Om hen te boeien en te binden, moeten we daar een antwoord op hebben.

Welvaart
Maar, hoe ga je hiermee om in je dagelijkse praktijk? Neem bijvoorbeeld het fenomeen ’Nederland als holdingland’. Vind je dat je als notaris kunt meewerken aan het opzetten van dergelijke structuren of niet? Ja, die structuren leiden ertoe dat in landen waar wordt geproduceerd minder of geen belasting wordt betaald. Vind je dat oneerlijk? Waarom laat de fiscale wetgeving in dat land dat dan toe? En is het niet zo dat dit een van de elementen is die bijdraagt aan de welvaart van ons land waarvan iedereen die hier woont – direct dan wel indirect – meeprofiteert?

Kleine stapjes
Een ander voorbeeld is de overheveling van vermogen van ouders aan kinderen. Vaak gebeurt het op papier. Dit om te voorkomen dat het vermogen wordt uitgehold door verplichte bijdragen aan een instelling waar de ouders mogelijk in worden opgenomen. Daarmee verschuif je de verantwoordelijkheid naar de maatschappij. Vind je dat ethisch verantwoord? Ingewikkelde vragen waar ieder van ons een eigen weg in moet vinden en eigen keuzes moet maken. Ik ben zelf van mening dat wanneer je ergens positieve invloed op kunt hebben, je die moet aanwenden. Al zijn het maar kleine stapjes.

Veilige omgeving
Voor mij is een belangrijk thema: de zorg voor de medewerkers. Bijdragen aan hun ontwikkeling. Maar ook voor hen zorgen als er sprake is van ziekte en dergelijke en hen de ruimte geven goed te herstellen in een veilige omgeving. Wees ook duidelijk voor welke cliënten je als kantoor niet wilt werken. Ik heb zelf niet te maken gehad met een cliënt die zich bezighoudt met activiteiten waarmee ik niets te maken wil hebben. Maar wel met cliënten die onze medewerkers op een onacceptabele manier behandelden of gedane toezeggingen niet nakomen. Ik heb er geen enkele moeite mee om van dergelijke cliënten vervolgens afscheid te nemen. Je geeft dan een duidelijk signaal af.

Controversieel onderwerp
Verder kun je in je sponsorbeleid bewust een thema kiezen waarmee je echt impact hebt, bijvoorbeeld op de leefbaarheid in de omgeving van je kantoor. En die sponsoring kan in geld, maar ook door een stichting gratis op te richten of door je kennis en kunde ter beschikking te stellen door een bestuurslidmaatschap. Ja, dat zal sommige cliënten zeker afschrikken, met name wanneer je je verbindt met een meer controversieel onderwerp. Maar is dat erg? Ik vind van niet. Het houdt altijd iets subjectiefs en we kunnen het toch niet iedereen naar de zin maken. En het is helemaal niet slecht wanneer we als notarissen wat zichtbaarder worden en meer kleur krijgen.

Verschenen in Notariaat Magazine nummer 6, juli-augustus 2019