Logo KNB.nl
English

Tijd voor reflectie

Nick van Buitenen
Nick van Buitenen 20170816_8276bNick van Buitenen, voorzitter KNB

Terwijl de echo van alle ‘beste wensen’ nog naklinkt, zijn de meeste notarissen alweer druk bezig met de eerste dossiers van 2018.

Wekenlang hebben de kantoren toegewerkt naar het hoogtepunt van het oude jaar. Maar vorige week zijn de tellers weer op nul gezet, zonder dat de klok heeft stilgestaan: we draaien immers onophoudelijk door. Toch zou het goed zijn even tijd in te ruimen voor herstel, voor een terugblik en voor evaluatie. Die reflectie zorgt immers voor een frisse start en een opgeladen batterij. 

Twee gezichten
In het NRC las ik over de betekenis van de maand januari: genoemd naar Janus, de god met twee gezichten. Het ene gezicht is gericht op het verleden, het andere kijkt naar de toekomst. Met welk gezicht bent u het nieuwe jaar ingestapt? Nog terugkijkend en denkend aan de hoogte- en dieptepunten van het vorige jaar of gericht op de nieuwe doelen en voornemens van het komende jaar? 

Waardevol
Ook de kranten staan vol met terug- en vooruitblikken. Een artikel waarvan de inhoud bij mij bleef hangen, ging over het gevaar dat ondernemingen afdrijven van wat door de maatschappij als waardevol wordt ervaren. Bestuurders die zich laten belonen met grote aandelenpakketten zien niet in dat zij daardoor huurlingen van de kapitaalverschaffers worden. Bestuurders die jarenlang op overnamepad zijn geweest, vragen om bescherming als zij zelf prooi van een overname dreigen te worden. Misschien verstandig, maar sluit het ook aan bij wat je aan je kinderen vertelt over waar het leven echt over gaat? In onze formele rol (die op het werk) conformeren we ons snel aan het systeem dat ons dwingt te handelen zoals we doen. Thuis winden we ons op over bedrijven en personen die belasting ontduiken via landen als Panama, maar tegelijkertijd willen wij ook ons eigen bezit veiligstellen en zo weinig mogelijk belasting betalen. 

Gouden kooi
Ook op veel notariskantoren is de financiële driver sterk aanwezig. Logisch, want de notaris moet ook als ondernemer met behulp van zijn exclusieve taken zijn boterham verdienen. Niet voor alle notarissen is dat een eenvoudige opgave. Anderen hebben het geluk in een branche werkzaam te zijn waarin dat gemakkelijker lukt. Aan die kant schuilt het gevaar om door te slaan in de focus op geld, op als maar meer omzet, op steeds hogere targets, met een gouden kooi als resultaat. Een oud-notaris schreef zelfs een boek over de door hem als inhalig ervaren cultuur bij de grote kantoren waar hij gewerkt had. Die kantoren zeiden zich daarin niet te herkennen. Toch zou het goed zijn uit de eigen schulp te treden en de eigen cultuur eens tegen het licht te houden. Van alle kritiek is te leren. 

Voornemens
Primair moet de notaris zich natuurlijk richten op zijn maatschappelijke relevantie. Die vormt immers de bodem onder onze wettelijke positie. Hetzelfde geldt voor de KNB. Zo is het doel dit jaar een digitale identiteit met de hoogste graad van beveiliging te lanceren en de notaris bij de uitgifte daarvan een centrale rol te laten spelen. Maar tegelijkertijd ligt onze focus op het verbeteren van de kwaliteit van het notariaat. Dit jaar moet het nieuwe kwaliteitsfonds het licht zien, waaruit niet alleen de kosten van tucht en toezicht betaald gaan worden, maar van waaruit ook ‘rescue teams’ of ‘flying notaries’ op pad worden gestuurd om probleemprotocollen naar een zachte landing te begeleiden. Een ander voornemen is om met kantoren in gesprek te komen die twijfelen aan hun eigen toekomst en worstelen met de opvolging. De KNB wil samenwerkingsvormen stimuleren tussen deze kantoren én naastgelegen buren waar het wel goed gaat. Some work to do!

Trots
Tussen de bedrijven door vieren we ons lustrum, want de KNB bestaat dit jaar 175 jaar. Met elkaar dragen we elke dag ons steentje bij aan een steeds beter geregelde maatschappij. Ik ben daar trots op en wil dat het komende jaar graag met u uitdragen, binnen en buiten de beroepsgroep!.

Verschenen in KNB Nieuwsbrief 8 januari 2018