Logo KNB.nl
English

Trots

Jef Oomen
Jef Oomen - liggendJef Oomen, voorzitter KNB

Dit is alweer mijn laatste column die ik als voorzitter van de KNB schrijf. De verleiding is dan groot om terug te blikken naar de voorbije vijf en een half jaar waarin ik als bestuurder actief bij de KNB betrokken mocht zijn, waarvan de laatste twee en een half jaar als voorzitter. Die verleiding kon ik niet weerstaan.

Lange zeereis
Spraken we ten tijde van de bestuursomwenteling van begin 2012 over ‘het roer moet om’ en ‘een nieuwe koers’, dan zijn we daar naar mijn mening de afgelopen jaren inderdaad in geslaagd. Ik vergeleek destijds de KNB met een mammoettanker waarvan we moesten proberen de koers een paar graden te veranderen om uiteindelijk, na een lange zeereis van vele tienduizenden mijlen, uit te komen bij een zelfbewust modern notariaat. Een notariaat dat aansluit bij de behoeften van de in recordtempo innoverende maatschappij en dienstverlening daarin.

Anker
Onze strategische visie Notaris 2.0 heeft ons enorm geholpen koers te houden. De twee ankers waarvoor we in die visie zijn gaan liggen, zijn nog steeds essentieel voor het behoud van een zich doorontwikkelend notariaat. Het anker van de maatschappelijke positionering en relevantie draagt ertoe bij dat de notaris voor de maatschappij een vanzelfsprekende waarde wordt, waarin terecht vertrouwen kan worden gesteld én die maatschappelijke betrokkenheid toont. Het ouderenproject en onze poortwachtersfunctie zijn nadrukkelijke voorbeelden van die betrokkenheid. De keuze voor het andere anker ‘de notaris in de digitale wereld’ was een onvermijdelijke en naar mijn menig volstrekt logische. Die keuze niet maken, zou betekenen dat het notariaat zichzelf in pakweg twee decennia compleet buitenspel zou zetten.

Voortdenderende trein
Wat betreft de ontwikkelingen binnen deze tweede pijler gaat de vergelijking met de mammoettanker niet op. Hier buitelen de nieuwe ontwikkelingen over elkaar heen. Ik noem de digitale identiteit – ons NotarisID –, Rocket Laywer met het gebruik van artificiële intelligentie, blockchaintoepassingen, het veelomvattende project ‘Notariaat online’ – het digitale platform voor geheel (notarieel) Nederland –, en de inzet op (big) datamanagement, cybersecurity, informatie- en persoonsbeveiliging. Ik ben nog niet volledig, maar hier is sprake van een voortdenderende trein waarvan we niet meer kúnnen, maar zeker ook niet wíllen afstappen. Ik durf te stellen dat in relatie tot de andere juridische dienstverleners wij duidelijk de kopgroep vormen. We verzetten ons niet, maar zien kansen vanuit de overtuiging dat er ook in de digitale wereld heel veel behoefte blijft aan vertrouwen. En dat maakt dat er in die wereld volop plaats is voor, en behoefte aan, een instituut als het notariaat.

Borstklopperij
Al het vorenstaande bezorgt bij mij een gevoel van trots, niet op mijzelf daar wil ik duidelijk over zijn. Maar trots op de weerbaarheid en wendbaarheid van ons notariaat. Trots op wat wij samen, bureau, bestuur, ledenraad en leden, allemaal ondernemen om het notariaat ‘alive and kicking’ te houden. Met die trots wil ik ook afsluiten. Ik hoop oprecht dat u daar allemaal meer blijk van gaat geven. Zonder dat er sprake is van enige borstklopperij, mogen wij als beroepsgroep veel meer trots uitstralen. Grote Europese onderzoeken hebben uitgewezen dat in de landen waar een notariaat als het onze functioneert, de rechtszekerheid en rechtsbescherming een grote bijdrage leveren aan welvaart, welzijn en welbevinden. Die trots moet op al onze kantoren gevoeld worden, niet alleen bij de beroepsbeoefenaars, maar bij alle tienduizend werkenden op onze kantoren. Trots uitstralen, zonder arrogantie, draagt ook bij aan vergroting van het vertrouwen dat de maatschappij in ons mag hebben. Jaren geleden was de conclusie van een groot onderzoek door een vakvereniging, dat beroepstrots cruciaal is om gezond en gemotiveerd aan het werk te blijven! Vanuit dat perspectief kunnen we niet anders dan met zijn allen die beroepstrots meer te tonen. Ik doe dat de komende jaren in ieder geval zeker.

Verschenen in Notariaat Magazine nr 7, september 2017