Logo KNB.nl
English

Valkuilen nieuw huwelijksvermogens­recht

Ellen Bongaerts
20171106 Ellen Bongaerts vierkantEllen Bongaerts

Op 1 januari aanstaande wordt er geschiedenis geschreven. Het huwelijksvermogensrecht gaat drastisch veranderen. De gemiddelde Nederlander weet niet beter dan dat er een algehele gemeenschap van goederen ontstaat als je trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat. Omdat de politiek vond dat deze regeling niet meer aansluit bij de moderne samenleving, verdwijnt deze automatische gemeenschap van goederen voor nieuwe huwelijken.

Bij huwelijken die worden gesloten na 1 januari 2018 ontstaat een beperkte gemeenschap van goederen: het vermogen en de schulden die vóór het huwelijk zijn opgebouwd en ook schenkingen en erfenissen blijven privé. Het vermogen en de schulden die tijdens huwelijk worden opgebouwd, worden wel gemeenschappelijk. Maar wie denkt of verwacht dat huwelijkse voorwaarden niet meer nodig zullen zijn, heeft het mis. Het nieuwe huwelijksvermogensrecht kent namelijk diverse valkuilen. Goede voorlichting vóór het huwelijk is onontbeerlijk!

Delen of niet
Als echtgenoten er zeker van willen zijn dat zij na een echtscheiding elkaars vermogen niet delen, moet een goede administratie worden bijgehouden. De ‘aanvangsvermogens’ van de echtgenoten kunnen bij het aangaan van het huwelijk worden beschreven in de huwelijkse voorwaarden. Gebeurt dit niet, dan zal er bij het einde van het huwelijk wellicht toch moeten worden gedeeld alsof er een gemeenschap van goederen was.

Nieuwe bepaling ondernemers
Een ondernemer met een privé-onderneming moet tijdens het huwelijk een redelijke vergoeding betalen aan de gemeenschap van goederen. Dit voor kennis, vaardigheden en arbeid die de ondernemer voor de onderneming heeft aangewend. Het begrip ‘redelijke vergoeding’ is vatbaar voor discussie in de toekomst: worden bijvoorbeeld opgepotte winsten meegerekend? Het heeft de voorkeur om in huwelijkse voorwaarden hierover afspraken te maken. Worden door de ondernemer tijdens huwelijk vermogensbestanddelen voor de onderneming aangeschaft, dan vallen deze mogelijk in de beperkte gemeenschap van goederen. Stel een ondernemer met eenmanszaak-taxibedrijf breidt tijdens het huwelijk zijn wagenpark uit. Als hij dit doet van tijdens het huwelijk opgebouwd vermogen zijn daarmee ook de nieuwe auto’s van de echtgenoten samen. Het verdient sterk de voorkeur om hiervoor huwelijkse voorwaarden te maken.

Erfenissen delen
Wie erfenissen en schenkingen juist wel met elkaar wil delen, kan een zogenoemde ‘insluitingsclausule’ in de huwelijkse voorwaarden opnemen. Een dergelijke afspraak werkt alleen als de erflater of schenker zelf geen uitsluitingsclausule aan de erfenis of schenking heeft gekoppeld.

Juist wel delen
En als u ook na 1 januari aanstaande juist wél in algehele gemeenschap van goederen wilt trouwen, is het nodig om huwelijkse voorwaarden te maken waarin dit wordt afgesproken. Deze laatste vraag is de afgelopen weken al vaak in mijn praktijk voorbijgekomen. Het is dus maar de vraag of de politiek met deze aanpassing van het huwelijksvermogensrecht in een behoefte van de ‘gewone Nederlander’ voorziet. De tijd zal het leren.