Logo KNB.nl
English

Van samenwonen naar huwelijkse voorwaarden

Regina van Rijswijk
Regina van Rijswijk2

Vroeger ging je eerst trouwen en daarna samenwonen. Tegenwoordig ga je eerst samenwonen en daarna misschien nog trouwen. Zo’n proefperiode is niet verkeerd. Je kunt even kijken of de relatie standhoudt. In geval van succes is het wel belangrijk om bij de overgang van samenwonen naar huwelijk of geregistreerd partnerschap goed te kijken of er huwelijkse voorwaarden nodig zijn. Vaak is dit wel het geval.

Het lijkt goed ingedaald dat er niet meer een algehele gemeenschap ontstaat door trouwen. Alleen denken veel mensen dat je dan automatisch huwelijkse voorwaarden hebt. Dat klopt niet. Huwelijkse voorwaarden zijn voorwaarden die je samen afspreekt en vastlegt bij de notaris over de gezamenlijke of privé-eigendommen, verrekeningen van inkomen en vermogen, pensioenen en meer. Heb je niets vastgelegd, dan bestaat de wettelijke gemeenschap tegenwoordig uit dat wat je tijdens het huwelijk verkrijgt en wat je voor het huwelijk al samen had, samen met de schulden die bij deze goederen horen. Je kunt daardoor voor grote verrassingen komen te staan.

Van 99 procent naar 50 procent
Zoals wanneer je samen een huis hebt verkregen in de verhouding 1 procent om 99 procent, vanwege Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Dan valt deze woning in de gemeenschap. Opeens ben je economisch gezien 50 procent om 50 procent eigenaar geworden.

De schenking
Stel dat je wel samen ieder voor de helft een huis hebt verkregen waarbij jij de schenking van jouw ouders van 100.000 euro hebt gebruikt voor de aankoop van de woning. Dan heb je nu een vordering op je partner van 50.000 euro omdat je zijn of haar helft hebt voorgeschoten. Die schuld valt ook in de gemeenschap. Omdat je zelf de helft van de schulden in de gemeenschap van goederen moet betalen, halveert daardoor jouw vordering op jouw partner en wordt het 25.000 euro.

Eigenaar of niet?
Wanneer het huis door echtgenoot 1 is verkregen vóór het huwelijk, blijft dit huis privévermogen van echtgenoot 1. Wanneer echtgenoot 2 tijdens het huwelijk besluit de helft van echtgenoot 1 te kopen, valt die helft ook in de gemeenschap, waartoe echtgenoot 1 ook voor de helft gerechtigd is. Door deze koop wordt echtgenoot 1 dus voor drie vierde deel eigenaar en echtgenoot 2 maar voor een vierde. Eigenlijk zou echtgenoot 2 dus het hele huis moeten kopen om voor de helft eigenaar te worden.

Voorkomen
Allemaal bijzondere gevolgen van het nieuwe huwelijksvermogensrecht die vast van te voren niet zo bedoeld waren, maar toch zo lopen. Door toch huwelijkse voorwaarden aan te gaan, kun je dit allemaal voorkomen of goed regelen.