Logo KNB.nl
English

Van wiens spaargeld is de Tesla?

Kesho Ghisai
Kesho GhisaiKesho Ghisai

Steeds meer mensen stellen levenstestamenten op: 41 procent meer dan vorig jaar! De kans is dus groot dat iemand in uw omgeving u heeft benoemd tot levensexecuteur of gevolmachtigde. Maar wat betekent dit? Weet u dit eigenlijk wel?

Een levenstestament is een akte waarin onder andere wordt bepaald wie beslissingen mag nemen in geval van bijvoorbeeld dementie. Dit kunnen financiële of medische/persoonlijke beslissingen zijn of allebei. Als iemand u heeft gevraagd als levensexecuteur op te treden, is het raadzaam goed met hen te overleggen. Wat zijn hun wensen, wat verwachten zij van u, wat mag wel en wat mag zeker niet? Het is van belang dat u en degene van wie het levenstestament is op één lijn zitten. Pas dan kunt u weten of u de aangewezen persoon bent.

Verdeel de taken
Als het gaat om ouders, wordt vaak het oudste kind benoemd tot levensexecuteur, maar dit is niet altijd verstandig. Praat dus met uw ouders en ken uw grenzen. Het ene kind is goed met cijfertjes, het andere kind is beter in de verzorging en het derde kind vindt alles best. Deze taken kunnen verdeeld worden over de kinderen. U regelt bijvoorbeeld de geldzaken en uw broer of zus de persoonlijke zaken.

Verantwoording
Een levensexecuteur neemt (ingrijpende) beslissingen namens een ander. Stel het gaat om ouders. Zij willen graag weten welke beslissingen u hebt genomen en of u niet uw eigen boodschappen ‘per ongeluk’ hebt betaald met hun pinpas. Het is heel goed mogelijk dat uw ouders hebben bepaald dat u aan hen rekening en verantwoording af moet leggen. Of aan uw broers en zussen als zij zelf niet meer in staat zijn u te controleren. Is de nieuwe Tesla die voor uw deur staat, betaald met de spaarcenten van uw ouders of hebt u er zelf voor gewerkt?

Beschermen
Uw ouders nemen de rekening- en verantwoordingsverplichting op in hun levenstestament. Niet omdat ze u niet vertrouwen – ze benoemen u immers tot vertrouwenspersoon – maar zodat u kunt laten zien dat u uw eigen boodschappen zelf hebt betaald en dat de Tesla toch echt van u is. Zo beschermt u uzelf tegen mogelijke aansprakelijkheden.