Logo KNB.nl
English

Voor de zekerheid

Regina van Rijswijk
Regina van Rijswijk2

Dat is even schrikken: u leent een bedrag van 600.000 euro, maar de bank krijgt een hypotheekrecht van 810.000 euro. Daar had u niet op gerekend! Ik kan u gerust stellen: dit is alleen maar ‘voor de zekerheid’. Net als de hele hypotheekakte ‘voor de zekerheid’ is.

De hypotheekakte geeft de bank een speciaal eerste recht op uitkering uit de verkoopopbrengst in het geval het financieel fout gaat. Daarna worden eventuele beslagleggers uitbetaald en daarna alle andere schuldeisers, deze laatsten naar rato van hun vordering.

Arbeidsongeschikt
In de hypotheekakte moet worden vastgelegd tot welk bedrag de bank dat eerste recht krijgt. In bovenstaand voorbeeld heeft de koper 600.000 euro geleend en zal de bank ten minste de 600.000 euro terug willen krijgen uit een eventuele verkoopopbrengst. Maar wanneer de koper kort na de aankoop arbeidsongeschikt raakte, vervolgens 6 maanden geen rente heeft betaald en niets heeft afgelost, wil de bank deze achterstallige rente natuurlijk ook uit de verkoopopbrengst ontvangen. Daarnaast zal de bank incassokosten hebben gemaakt, zoals die van de deurwaarder, zaalhuur en advertentiekosten. U begrijpt dat de dekking van 600.000 euro dan niet voldoende is. Daarom wordt in iedere hypotheekakte een opslag opgenomen voor de eventuele achterstallige rente en kosten. Deze opslag varieert van 35 procent tot 50 procent per bank. Zo komt deze koper op een maximaal hypotheekrecht van 810.000 euro in zijn hypotheekakte met een opslag van 35 procent.

Schuldeisers
Wat betekent dit feitelijk? Om dit uit te leggen moet ik een extreem voorbeeld geven. Stel dat de desbetreffende koper zijn schuld aan zijn bank heeft laten oplopen tot 850.000 euro, iets wat overigens heel knap zou zijn. Maar de huizenmarkt zit mee en bij de openbare verkoop levert de woning toevallig ook 850.000 euro op. Dan lijkt het erop dat de bank de gehele schuld uitbetaald krijgt. Omdat in de hypotheekakte staat dat de bank een maximaal eerste recht kreeg tot 810.000 euro, gaat dát bedrag uit de verkoopopbrengst sowieso naar de bank. Het restant van 40.000 euro moet ook aan de bank worden terugbetaald, maar daarvoor heeft de bank geen voorrang meer uit de verkoopopbrengst. De rest van de verkoopopbrengst moet dan worden gedeeld met alle andere schuldeisers die er zijn, bijvoorbeeld de aannemer, de schilder of de tandarts. Wanneer de schuld geen 850.000 maar 550.000 euro is, omdat er al wat is afgelost, gaat er ‘maar’ 550.000 euro naar de bank op grond van dit voorrangsrecht van de bank. Het restant is dan voor de koper of de andere schuldeisers.

Dus het lijkt wel heel veel, maar het staat er maar ‘voor de zekerheid’.