Logo KNB.nl
English

We zijn weer gestart…

Jef Oomen
Jef Oomen - liggendJef Oomen, voorzitter KNB

Of eigenlijk, we zijn niet gestopt op 31 december 2016, maar gewoon doorgegaan. Al leek het er op, zoals ieder jaar weer, dat voor veel van onze cliënten met de jaarwisseling de wereld zou vergaan als zij niet op het laatste moment nog hun testament, overdracht, hypotheekoversluiting, herstructurering en noem maar op via onze tussenkomst hadden afgerond.

Inmiddels leven we weer met de geruststelling dat onze planeet nog doordraait en de wereld niet is vergaan. Dat is in het perspectief van het komende jaar een welhaast absolute zekerheid. Hoe anders is dat met de breed gedragen politieke en ook maatschappelijke onrust en onzekerheid na een Brexit en Amerikaanse verkiezingen. Lees de epilogen van 2016 en de vooruitblikken voor 2017. Zal het populisme echt de aan haar toegerekende macht gaan verwerven? Of wint uiteindelijk de ratio het van het geschreeuw?

Erosie
In een van de vele eindejaarsinterviews zocht ik naar een bijdrage – hoe klein en bescheiden ook – die ons notariaat zou kunnen leveren aan de zekerheid en het vertrouwen dat door de samenleving wordt verlangd. In het interview met de CEO van een kleinere Nederlandse bank vond ik die. Hij sprak over de erosie van vertrouwen in overheid, instituties en bedrijfsleven en dat er geen voorbeelden zijn van succesvolle samenlevingen die niet zijn gebouwd op vertrouwen.

Bijdrage
Het is mijn overtuiging dat we als notariaat juist daar een bijdrage aan kunnen leveren.
Zaak is dan wel dat we als notariaat gezamenlijk de waarden uitdragen die aan dit vertrouwen bijdragen. Dat we gezamenlijk op integere wijze onze deskundigheid ten dienste stellen van de samenleving als een bijdrage aan die gewenste zekerheid en vertrouwen. Dat is wat volgens mij ons als notariaat moet binden: onze grote verantwoordelijkheid naar de samenleving toe, gebaseerd op onze rechtstatelijke functie, maar met een groot gevoel voor maatschappelijke betrokkenheid.

Belichten
2017 wordt voor het notariaat het jaar waarin we nadrukkelijk de kernwaarden ‘vertrouwen’ en ‘integriteit’ extra zullen belichten. En ik heb de overtuiging dat deze begrippen ook voor het publiek onlosmakelijk verbonden zijn met onze beroepsuitoefening als wij allen naar deze waarden handelen. Ik hoop dan ook oprecht dat uw handelen in deze geest u in 2017 veel voldoening en voorspoed zal opleveren.

Verschenen in KNB Nieuwsbrief 10 januari 2017