Logo KNB.nl
English

Wie zoet is, krijgt lekkers

Kesho Ghisai
Kesho GhisaiKesho Ghisai

‘Pap, het is weer december, ik leg mijn schoen vast klaar. Wellicht dat u hem vol doet, met ja wist ik het maar.’ Nou, dat weet ik eigenlijk wel: 5.428 euro! Sinterklaas is alweer naar Spanje, maar momenteel is het ‘hoogseizoen’ bij notarissen. Aan het eind van het jaar worden gauw nog (papieren) schenkingen gedaan door ouders aan hun kinderen die het hele jaar ‘zoet’ zijn geweest.

Ouders doen dit uit vrijgevigheid en/of om hun vermogen om diverse redenen te verlagen: erfbelasting, inkomstenbelasting of de eigen bijdrage Wet langdurige zorg (Wlz). U kunt uw vermogen op een aantal manieren verlagen. U stopt het in hun schoen: schenken met de ‘warme hand’. U stopt het in hun schoen, maar pakt het zelf uit: schenken op papier. Of u eet het lekker zelf op.

Vrij van schenkbelasting
Wanneer u niet over contant geld beschikt (het zit namelijk vast in steen, beleggingen of in een onderneming) of u wilt zelf nog kunnen beschikken over uw vermogen, is een papieren schenking wellicht een uitkomst. Maar hoe werkt dat nou eigenlijk? Bij een papieren schenking schenken ouders aan hun kinderen een bedrag. Meestal is dit het bedrag wat aan een kind vrij van schenkbelasting kan worden geschonken (tarief 2019: 5.428 euro en 2020: 5.515 euro). Vervolgens lenen de ouders hetzelfde bedrag weer terug van hun kinderen. En als u iets leent, betaalt u daar rente over. De ouders betalen 6 procent rente over iedere schenking per jaar aan de kinderen. Dat is 325,68 euro of in 2020: 330,90 euro.

Belastingaangifte
Hierdoor wordt het box 3-vermogen van de ouders verlaagd. Zij geven dit namelijk op in hun aangifte inkomstenbelasting als schuld. Bij de kinderen wordt het box 3-vermogen wel verhoogd en is hierover dus vermogensbelasting verschuldigd. Zij geven dit namelijk op in hun aangifte inkomstenbelasting als ‘uitgeleend geld en andere vorderingen’. In de notariële akte wordt bepaald dat deze schuld opeisbaar is bij het overlijden van de langstlevende ouder. Hierdoor is de nalatenschap van de langstlevende lager en is minder erfbelasting verschuldigd.

Erfbelasting besparen
Er zijn wel een aantal voorwaarden. Doet u dit om erfbelasting te besparen? Dan is een notariële akte vereist. Bij elke volgende schenking moet dit opnieuw worden vastgelegd in een notariële akte. Over het geschonken bedrag moet elk jaar 6 procent rente worden betaald aan de kinderen. Dit geldt voor iedere schenking.

Bent u van plan alsnog voor Sinterklaas – of de Kerstman – te spelen en wilt u meer weten over schenken? Neem dan contact op met uw notaris.