10.000 akten geregistreerd via Centraal Digitaal Repertorium

Woensdag is de 10.000ste akte geregistreerd via het Centraal Digitaal Repertorium(CDR). Het nieuwe digitale aktenregistratiesysteem wordt door een pilotgroep van 34 notarissen al sinds 21 oktober gebruikt en getest. Vanaf maandag 6 januari gaat regio ‘s-Hertogenbosch als eerste regio over op het CDR.

In december 2012 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen dat de wijziging van de Registratiewet 1970 regelt. Deze wetswijziging en de intensieve samenwerking van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) met de Belastingdienst maken het mogelijk om een aantal processen binnen het notariaat te digitaliseren.

Wat is nieuw?
Notariskantoren zullen in de eerste helft van 2014 allemaal overgaan naar het digitale platform. Dit gebeurt per regio van de Belastingdienst. Vanaf dan zullen notarissen zelf digitaal het notariële repertorium bijhouden. Hierin registreert de notaris alle aktes die hij of zij passeert. Voorheen gebeurde dit op papier. Daarnaast is het nu ook mogelijk om aangiften overdrachtsbelasting digitaal te doen.

Meedenken
De KNB heeft de laatste jaren samen met de Belastingdienst en ICT-leveranciers hard gewerkt om dit digitale platform te realiseren. Bijzonder is dat veel notariskantoren tijdens het traject gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om mee te denken over de opzet en werkwijze van dit platform.

Lees ook het bericht van 22 oktober 2013: Eerste kantoor over naar Centraal Digitaal Repertorium

Verder in het nieuws

Egmont Group lanceert rapport over corruptie

De Egmont Group heeft een rapport gepubliceerd dat meldingsplichtige instellingen helpt bij het identificeren van corruptie en het witwassen van opbrengsten daarvan. Dit moet het melden van dergelijke...

Online oprichting bv mogelijk per 1 augustus 2021

Vanaf 1 augustus 2021 moet het mogelijk zijn online een bv op te richten. Dit blijkt uit de Europese Richtlijn digitalisering oprichting en inschrijving van kapitaalvennootschappen. Die is op 11 juli ...

Nieuwe boetes voor ontbreken energielabel vastgesteld

Notarissen mogen een leveringsakte voor een woning zonder energielabel wel passeren, maar moeten hun cliënten dan wel wijzen op het risico dat ze een boete krijgen. In een nieuwe beleidsregel van het ...