Vrijwilligers oudere migranten bijgepraat over signaleren financieel misbruik

Op 20 oktober organiseerde het Netwerk van Organisaties voor Oudere Migranten (NOOM) in samenwerking met KNB en Rabobank een bijeenkomst over het voorkomen en signaleren van financieel misbruik. Een volle zaal met ruim 90 vrijwilligers die bij oudere migranten thuiskomen, werd door diverse professionals bijgepraat.

Yvonne Heygele van NOOM vertelde welke risico’s juist oudere migranten lopen, bijvoorbeeld omdat zij vinden dat hun geld en bezit niet van hen is maar ook van de familie. Of omdat zij de taal slecht beheersen of de weg naar de juiste instanties niet kennen. De waargebeurde voorbeelden die zij noemde, maakten indruk en zorgden voor herkenning in de zaal.

Concrete tips
Bankmedewerkers hebben met enige regelmaat te maken met mogelijk financieel misbruik. Het kan ook zijn dat iemand het zo wil, want ‘mijn zoon doet alles voor me’. Anton van Schaik van Rabobank Gooi en Vechtstreek, had voor de vrijwilligers concrete tips die te vinden zijn in de brochure Samen Bankieren. De mogelijkheden van het levenstestament of notariële volmacht om je financiële belangen te laten behartigen, was de kern van het verhaal van notaris Mohammed Zerrou. In de middag waren er vier workshops over bewindvoering, checklist financiën, testament en erfgenamen en financieel misbruik bespreekbaar maken.

Bewustwording
Van alle bijdragen van deze dag heeft NOOM een basispresentatie gemaakt, die de vrijwilligers kunnen gebruiken bij hun voorlichtingsactiviteiten. Ook de filmpjes over levenstestament en testament/erfenis zijn aan dit informatiepakket toegevoegd. Deze zijn beschikbaar in het Nederlands, Turks en Marokkaans. Vrijwilligers richten zich vooral op bewustwording van de mogelijkheid van financieel misbruik en hoe dit te voorkomen en aan te pakken.

2017-10-20 Themadag Financieel Veilig

Verder in het nieuws

Prinsjesdag: wijzigingen overdrachtsbelasting

De zogenoemde antimisbruikbepaling bij de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting wordt gewijzigd. Voor de startersvrijstelling en het verlaagde tarief van 2 procent wordt voortaan ook rekenin...