Fred Teeven gast bij talkshow KNB Live

‘Groeiende verantwoordelijkheid maakt het notariële vak juist mooi. Het hoort bij de open samenleving waarin we leven’, zei Fred Teeven, voormalig staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en officier van justitie. Teeven was gast bij KNB Live, de talkshow die de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) op 3 juli organiseerde in het Spant! in Bussum als onderdeel van het Jubileumjaar van de beroepsorganisatie.

Teeven sprak tijdens KNB Live met KNB-voorzitter en talkshow-host Nick van Buitenen over zijn visie op het notariaat. Heeft het notariaat nog wel wat van de politiek te verwachten? Volgens de oud-staatssecretaris wel. Hij noemde de uitspraken die premier Mark Rutte en minister Sander Dekker onlangs deden over de beroepsgroep dom. ‘De minister van Rechtsbescherming heeft grote problemen met automatisering binnen het justitiële apparaat van de overheid. Het notariaat is daarin veel verder. De minister zou daarom juist de beroepsgroep wat meer moeten omarmen. De functie van de notaris in de samenleving is heel waardevol, ook in de digitale tijd.’

Fraudepreventie
KNB Live was een evenement in het kader van de viering van het 175-jarig bestaan van de KNB. Met de talkshow wil de notariële beroepsorganisatie de voor het notariaat belangrijke issues op een eigentijdse en eigenzinnige manier bespreekbaar maken. Basis hiervoor was een aantal stellingen die tijdens regiobijeenkomsten aan de leden waren voorgelegd. Zo kwam het onderwerp ‘fraudepreventie’ aan bod. Notaris Maarten Prinsze, enige tijd geleden betrokken bij een fraudeonderzoek door het Openbaar Ministerie (OM), vertelde wat hij heeft meegemaakt, wat dit met hem heeft gedaan en wat het notariaat van hem zou kunnen leren. Prinsze: ‘Ik ben naïef geweest en niet bang genoeg. We zijn als notarissen veel kwetsbaarder dan we denken.’ In een gesprek met hem en Teeven ging het vervolgens ook over de rol die het OM speelt bij de opsporing. Teeven: ‘Het OM gaat niet lichtvaardig met strafrechtelijke vervolgingen van geheimhouders om.’ Prinsze stelde daar tegenover dat de kennis over de notariële praktijk bij instellingen zoals het OM veel te laag is.

Toekomst van het vak
Een ander item was blockchain. KNB-bestuurslid Bart Versteeg en notaris Kjell Stelling gingen in op wat dat gaat betekenen voor het notariaat. Versteeg vertelde over de blockchainpilot die de KNB onlangs startte met zeventig notariskantoren. De ervaringen hiermee zijn positief. Ook biedt digitalisering in de breedte, volgens hem, het notariaat de kans om zich bezig te houden met de essentie van het vak. Stelling is sceptisch over blockchain. ‘Het is gewoon een database. Soms nuttig, bijvoorbeeld in de scheepvaart, maar in het notariaat vind ik het eigenlijk niet nodig.’ De aantrekkelijkheid van het notariële vak werd besproken met vier millennials. Daarnaast kwam het onderwerp ‘klanttevredenheid en service in het notariaat’ aan bod. Janneke van Beuzekom, general manager van Hotel De Bilderberg in Oosterbeek, deed incognito onderzoek bij een aantal kantoren verspreid over het land. Haar conclusie: ‘Er is echt een afstand tussen de klant en de notaris.’ Goed luisteren en het plaatsen van reviews, zijn haar tips, en: ‘De KNB zou een booking.com voor het notariaat moeten beginnen.’ Tijdens de show traden ook pianiste Iris Hond en komiek Ronald Snijders op.

Foto-impressie
Op onze jubileumwebsite vindt u een foto-impressie

KNB jubileumevent met Fred TeevenKNB Live: Fred Teeven (r) en notaris Maarten Prinsze (l) te gast bij Nick van Buitenen

Verder in het nieuws

Meer mensen werkzaam in het notariaat

Het aantal toegevoegd notarissen, kandidaat-notarissen en medewerkers is het derde kwartaal van 2018 gestegen ten opzichte van hetzelfde een jaar eerder. De grootste stijging is zichtbaar bij de toege...

In de oorlog ontslagen notarissen krijgen eerherstel

Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming, heeft vier in de oorlog ontslagen notarissen eerherstel verleend. Zij zijn destijds door de bezetter oneervol ontslagen vanwege hun Joodse achtergrond o...

Notariaat viert feest met de consument

Met gebak naar de hockeyclub, met appels naar het stadcentrum of met koffie en taart naar het bejaardenhuis. Het notariaat was zaterdag 3 november overal. Dit onder het motto: ‘De notaris is jarig en ...