Grootste risico’s terrorismefinanciering in kaart gebracht

Verwerving en/of besteding van middelen via Nederlandse stichtingen of andere rechtsvormen behoort tot de 12 grootste risico’s op terrorismefinanciering. Dit blijkt uit de 2e National Risk Assessment (NRA) Terrorismefinanciering die op 11 september naar de Tweede Kamer is gestuurd. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor het notariaat bij de oprichting van stichtingen en met name goede doelen.

In de 2e NRA Terrorismefinanciering zijn de 12 grootste risico’s op het gebied van financiering van terrorisme in kaart gebracht. De focus ligt daarbij op terrorismefinancieringsrisico’s die zich in Nederland kunnen voordoen en waarop Nederlands beleid zich kan richten. Hoewel veel methoden van terrorismefinanciering ook een internationaal element (kunnen) hebben. In 2017 heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid de 1e NRA Terrorismefinanciering uitgevoerd.

Goede doelen
Eén van de grootste risico’s op terrorismefinanciering is verwerving en/of financiering via Nederlandse charitatieve, religieuze en/of educatieve stichtingen of andere rechtsvormen. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) organiseren verschillende stichtingen stelselmatig projecten om donaties in te zamelen voor hulpbehoevenden in Nederland en in conflictgebieden in het buitenland waar jihadistische groeperingen actief zijn, zoals Syrië, Afghanistan en Somalië. Het gaat hierbij om stichtingen die actief zijn binnen online salafistische gemeenschappen en op sociale mediakanalen waar het jihadisme wordt gepropageerd. Als voorbeeld wordt een casus genoemd waarbij een uitreiziger een dozijn zogenaamde 'goede doelen'-stichtingen heeft opgericht en hiertoe op islamitische fora geld heeft gevraagd in het kader van bijvoorbeeld een hulpactie voor Syrië, Afghanistan, weeskinderen, speelgoed, waterputten of zusters.

Effectiviteit
In de 2e NRA Terrorismefinanciering is ook de effectiviteit van de bestaande maatregelen ter voorkoming en bestrijding van terrorismefinanciering in kaart gebracht. Minister Wopke Hoekstra van Financiën schrijft hierover mede namens minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid dat de onderzoekers concluderen dat de risico’s voor een significant gedeelte worden ingeperkt door de reeds beschikbare preventieve en repressieve middelen. Daarnaast wordt de verwachting van de onderzoekers gedeeld dat recent geïntroduceerde instrumenten de risico’s verder zullen inperken.

NRA Witwassen
In juli is de 2e NRA Witwassen naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin zijn de 15 grootste risico’s op het gebied van witwassen in kaart gebracht. Verschillende risico’s op witwassen kunnen zich in de notariële praktijk voordoen, zoals witwassen via ABC-transacties, rechtsvormen, loan back-constructies en inzet van tussenpersonen

Verder in het nieuws

Weer minder akten gepasseerd in april

Notarissen hebben in april, voor de vierde maand op rij, minder akten gepasseerd dan in dezelfde periode vorige jaar. Zetten notarissen in april 2022 hun handtekening onder ruim 155.000 akten, in apri...