65plus-box tegen financieel misbruik ouderen

Met het uitdelen van een speciale informatiebox wil de projectgroep West-Veluwe/Vallei ouderen beschermen tegen financieel misbruik. De box, die de naam WijzerGrijzer krijgt, bevat onder meer informatie van notarissen, maar ook van de politie en het ministerie van Veiligheid en Justitie. Een conceptversie van de informatiebox werd gepresenteerd op de slotbijeenkomst van de projectgroep, die in het kader van de landelijke pilot ‘Financiële bescherming ouderen’ in het leven was geroepen.

‘Het streven is de box uit te delen aan iedereen in onze regio die 65 wordt. Wie weet kunnen we dit concept ook landelijk verspreiden’, zegt Liesbeth van den Brink, notaris in Ede, namens de projectgroep. Naast de presentatie van de box WijzerGrijzer, die geheel vrijwillig werd ontworpen door een reclamebureau uit Ede, werd op de slotbijeenkomst stilgestaan bij de resultaten van de projectgroep. ‘Verschillende groepen hebben elkaar dit jaar goed leren kennen. We weten wat we aan elkaar hebben. Dat heeft ertoe geleid dat we nu heel concreet overleg kunnen voeren’, aldus Van den Brink. Ze geeft bovendien aan dat de werkzaamheden voor de projectgroep extra zaken voor Van Putten Van Apeldoorn – het notariskantoor waar Van den Brink voor werkt – heeft opgeleverd.

Hoe nu verder?
Met de slotbijeenkomst in Ede kwam er voor de projectgroep een einde aan een ‘intensief’ jaar waarin het zich heeft ingezet voor de financiële bescherming van ouderen. Volgens Van den Brink wil dat niet zeggen dat er geen aandacht meer is voor dit thema. ‘De borging van dit project vinden we heel belangrijk. Het krijgt zeker een vervolg. We zullen alleen iets minder vaak bijeenkomen.’ Tot slot noemt Van den Brink als één van de belangrijkste momenten van het afgelopen jaar de komst van CDA-Kamerlid Mona Keijzer naar Ede. Keijzer bezocht in oktober op initiatief van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) notariskantoor Van Putten Van Apeldoorn en Woon-, Zorg- en Dienstencentrum Bethanië in Ede. ‘Dat bezoek toonde aan dat er ook politieke steun is voor dit thema. De komst van Mona Keijzer was daarom voor ons een enorme boost.’

Verder in het nieuws

Nieuwe regels bestuur en toezicht rechtspersonen

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) treedt op 1 juli in werking. De hierin opgenomen wetswijzigingen hebben gevolgen voor het notariaat en de statuten van bestaande en nieuwe verenigingen...

Minister ondersteunt Zorgeloos Vastgoed

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren, steunt Zorgeloos Vastgoed. Dit is het samenwerkingsverband tussen verschillende partijen die betrokken zijn bij het kopen va...

Particulieren voldoende beschermd bij grondhandel

Het kabinet vindt dat notarissen particulieren voldoende beschermen tegen risico’s bij grondinvesteringen. Dat blijkt uit de antwoorden van de minister van Financiën, Wopke Hoekstra, op schriftelijke ...