Aanwijzing toekomstig curator in wetsvoorstel pre-pack

Rechters kunnen, als een bedrijf daar om vraagt, voor een faillietverklaring meedelen wie ze in het aanstaande faillissement zullen aanwijzen als curator. Dit staat in het wetsvoorstel van minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie. De ministerraad heeft ingestemd met indiening van het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer. De maatregel is onderdeel van het wetgevingsprogramma Herijking Faillissementsrecht.

Doel is in relatieve rust en onder toeziend oog van de toekomstige curator het faillissement voor te bereiden. Dit om de schade zoveel mogelijk te beperken en de kans op een verkoop van rendabele bedrijfsonderdelen tegen een zo hoog mogelijke prijs en met behoud van zoveel mogelijk werkgelegenheid te vergroten. Deze werkwijze wordt ook wel aangeduid met de term pre-pack. De curator kan bestuurders aansprakelijk stellen als zij de ‘stille voorbereidingsfase’ oneigenlijk gebruiken. Ook kan hij de rechter vragen een bestuursverbod op te leggen. 

Curator
Om voor de aanwijzing van een beoogd curator in aanmerking te komen, zal de schuldenaar straks moeten aantonen wat de meerwaarde is van een ‘stille voorbereidingsfase’ voor de schuldeisers en andere betrokkenen, ten opzichte van een regulier (onvoorbereid) faillissement. Een toekomstig curator heeft tot taak de belangen van de gezamenlijke crediteuren in het oog te houden. Hij is geen toezichthouder of adviseur van de onderneming. De ondernemer behoudt voor faillissement zelf het beheer en de beschikking over het vermogen van het bedrijf.

Verder in het nieuws

Minister Hoekstra: ‘Privacy UBO verbeterd’

UBO’s krijgen inzicht in hoe vaak hun informatie wordt geraadpleegd. Ook wordt de identificatie van raadplegers van het UBO-register verbeterd. Met deze twee maatregelen wil minister Wopke Hoekstra va...