Akte van splitsing in appartementsrechten: let op vernummering Huisvestingswet

Door de wijziging van de Huisvestingswet per 1 januari 2015 is een aantal artikelen vernummerd. Deze vernummering is relevant voor de inschrijving van een akte van (onder)splitsing in appartementsrechten.

Vanaf 1 januari 2015 moet op basis van artikel 27 van de Huisvestingswet, en niet meer op basis van artikel 39, onder de akte een notariële verklaring worden opgenomen dat ten tijde van het verlijden van de akte een vergunning als bedoeld in artikel 22 Huisvestingswet (voorheen artikel 33) niet was vereist dan wel onherroepelijk is geworden.

Verzoek tot verbetering (VTV)
Bij het ontbreken van de verklaring kan de akte niet worden ingeschreven in de openbare registers (ANI). Wanneer de notariële verklaring wel is gesteld, maar een verwijzing naar een oud artikelnummer bevat, zal het Kadaster een verzoek tot verbetering (VTV) versturen.

Verder in het nieuws

Deelgezag mogelijk voor meeroudergezinnen

Een kind mag in de toekomst maximaal vier ouders hebben. Dat blijkt uit een brief van de ministers van Rechtsbescherming en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan beide Kamers. De twee officiële oud...