Algemene benadering SUP vastgesteld

De Raad van Ministers van de Europese Unie heeft een ‘algemene benadering' van de Europese eenpersoonsvennootschap SUP vastgesteld. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft intensief contact met het ministerie van Veiligheid en Justitie over de mogelijke rol van de notaris in de SUP in de vorm die nu wordt voorgesteld.

Nadat in Brussel bezwaar ontstond tegen het eerdere voorstel voor de richtlijn, is de tekst flink gewijzigd. In het nieuwe voorstel worden alleen de kernzaken geregeld, de overige kwesties worden aan de lidstaten overgelaten. Hierbij mag de notariële akte niet worden verplicht. Het voorstel voor de SUP moet een aantal hindernissen voor MKB’ers wegnemen. Hiermee kunnen ondernemers online een SUP oprichten. Het is hierbij niet vereist dat identificatie persoonlijk bij de nationale oprichtingsautoriteit plaatsvindt.

Digitale identificatie
Oprichting en inschrijving van de SUP in het handelsregister moeten volledig digitaal kunnen verlopen. Identificatie van de oprichter/ondernemer moet voldoen aan eIDAS normen: eIDAS is het elektronic identification and trust services systeem dat de Europese Unie propageert. Als een ondernemer uit een andere lidstaat zich meldt zonder aan de eIDAS-normen te voldoen, mag de ontvangende lidstaat inschrijving weigeren. De KNB verdiept zich, met onder meer de Kamer van Koophandel, in de rol die de notaris kan spelen bij deze identificatie en bij advisering van de ondernemer.

KNB
De KNB heeft er steeds op gewezen dat het voorstel voor een eenvoudig op te richten eenpersoonsvennootschap niet in lijn is met de strenge anti-witwasregelingen. De Nederlandse regering heeft in de onderhandelingen over het richtlijnvoorstel eveneens aandacht gevraagd voor fraudebestrijding. Dit bijvoorbeeld in het kader van het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme. De regering is er van overtuigd dat de voorgestelde richtlijn niets af doet aan het bestaande Europese recht op het gebied van de witwasbestrijding en de nationale implementatie hiervan. De KNB heeft aangedrongen op duidelijkheid op dit punt.

Verder in het nieuws

Minister Hoekstra: ‘Privacy UBO verbeterd’

UBO’s krijgen inzicht in hoe vaak hun informatie wordt geraadpleegd. Ook wordt de identificatie van raadplegers van het UBO-register verbeterd. Met deze twee maatregelen wil minister Wopke Hoekstra va...