Amsterdams erfpachtsysteem moet transparanter

De gemeente Amsterdam moet het erfpachtsysteem transparanter en eenvoudiger maken. Dat concludeert de Grondwaardecommissie Eeuwigdurende Erfpacht in een rapport dat aan de gemeenteraad is uitgebracht.

De commissie noemt het huidige systeem onduidelijk en kostbaar. In het rapport wordt de gemeente geadviseerd de ‘residuele-waardemethode’ te hanteren om de grondwaarde te bepalen. Deze methode gaat ervan uit dat de waarde van de grond het verschil is tussen de marktwaarde van het object en de waarde van de opstal.Iedere erfpachter moet zelf kunnen kiezen uit drie aanbiedingen met gelijke economische waarde: een vaste jaarlijkse canon, een lagere maar met inflatie geïndexeerde jaarlijkse canon of een eenmalige afkoop voor een bedrag ter grootte van de contante waarde van de canonbetalingen. Na de zomer komt wethouder grondzaken Eric van der Burg met een bestuurlijke reactie op het advies.

Verder in het nieuws

Zorgen om geringe toename bouwkundige keuringen

Het standaard opnemen van een bouwkundige keuring in een koopovereenkomst heeft niet geleid tot een flinke toename van het aantal keuringen. Uit een steekproef door de website BIJN.nl is gebleken dat ...

Notariaat partner bij Deltaplan Dementie

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft zich aangesloten bij het Deltaplan Dementie. Als netwerkorganisatie bundelen zij de krachten van de aangesloten organisaties voor mensen met dem...

UBO-register januari 2020 in werking

Het UBO-register treedt vanaf januari 2020 in Nederland in werking. Ondernemingen en rechtspersonen zijn dan verplicht om hun UBO’s te registreren. Minister Wopke Hoekstra van Financiën heeft het wets...