Amsterdams erfpachtsysteem moet transparanter

De gemeente Amsterdam moet het erfpachtsysteem transparanter en eenvoudiger maken. Dat concludeert de Grondwaardecommissie Eeuwigdurende Erfpacht in een rapport dat aan de gemeenteraad is uitgebracht.

De commissie noemt het huidige systeem onduidelijk en kostbaar. In het rapport wordt de gemeente geadviseerd de ‘residuele-waardemethode’ te hanteren om de grondwaarde te bepalen. Deze methode gaat ervan uit dat de waarde van de grond het verschil is tussen de marktwaarde van het object en de waarde van de opstal.Iedere erfpachter moet zelf kunnen kiezen uit drie aanbiedingen met gelijke economische waarde: een vaste jaarlijkse canon, een lagere maar met inflatie geïndexeerde jaarlijkse canon of een eenmalige afkoop voor een bedrag ter grootte van de contante waarde van de canonbetalingen. Na de zomer komt wethouder grondzaken Eric van der Burg met een bestuurlijke reactie op het advies.

Verder in het nieuws

Deelgezag mogelijk voor meeroudergezinnen

Een kind mag in de toekomst maximaal vier ouders hebben. Dat blijkt uit een brief van de ministers van Rechtsbescherming en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan beide Kamers. De twee officiële oud...