Belastingplan 2015 aangenomen door Eerste Kamer

In navolging van de Tweede Kamer heeft de Eerste Kamer het Belastingplan 2015 aangenomen. Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën gaf nogmaals aan de tijdelijk verruimde schenkingsvrijstelling niet te willen verlengen. Wiebes antwoordde hiermee op het pleidooi van Jan Nagel (50plus), die een verlenging van de termijn van de verruimde vrijstelling van de schenkbelasting tot 31 januari 2015 wilde.

Nagel pleitte voor de verlenging vanwege de drukte bij de banken: ‘De notarissenkoepel Netwerk Notarissen heeft geconstateerd dat banken te traag werken en klanten toch de kans lopen dat zij schenkingsbelasting moeten betalen, omdat de transacties niet voor 31 december rond zijn.’ Staatssecretaris Wiebes gaat hier niet in mee: ‘De regeling is al meer dan een jaar bekend. Iedereen weet al meer dan een jaar dat dit op 31 december afgelopen is. De bekendheid van de regeling is groot. Daar is ook het een en ander aan gedaan’, aldus de staatssecretaris tijdens de plenaire vergadering. Wiebes is niet bereid de regeling te verlengen, omdat dat onder meer zou leiden tot een wetswijziging, een novelle en verdere ‘financiële derving’.

Voor en tegen
De fracties van VVD, PvdA, ChristenUnie, GroenLinks en D66 stemden voor het Belastingplan 2015, de fracties van PVV, CDA, SP, PvdD en 50Plus stemden tegen. De fracties van de SGP en OSF waren afwezig.

Eindejaarsbericht
Het ministerie van Financiën heeft in zijn eindejaarsbericht de belangrijkste (cijfermatige) wijzigingen in de belastingheffing per 1 januari 2015 op een rij gezet. In dit bericht wordt ook ingegaan op de aanpassing van de btw-regelgeving voor zakelijke rechten en het bijbehorende overgangsrecht (zie p. 27, paragraaf 8.1.3). Deze wijziging wordt opgenomen in het Staatsblad dat eind december 2014 wordt gepubliceerd.

Verder in het nieuws

Nieuwe regels bestuur en toezicht rechtspersonen

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) treedt op 1 juli in werking. De hierin opgenomen wetswijzigingen hebben gevolgen voor het notariaat en de statuten van bestaande en nieuwe verenigingen...

Minister ondersteunt Zorgeloos Vastgoed

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren, steunt Zorgeloos Vastgoed. Dit is het samenwerkingsverband tussen verschillende partijen die betrokken zijn bij het kopen va...

Particulieren voldoende beschermd bij grondhandel

Het kabinet vindt dat notarissen particulieren voldoende beschermen tegen risico’s bij grondinvesteringen. Dat blijkt uit de antwoorden van de minister van Financiën, Wopke Hoekstra, op schriftelijke ...