Notariskosten belemmering verduurzaming huis?

De Tweede Kamer nam woensdag een motie aan over de verduurzaming van huizen. Henk Krol (50PLUS) stelt in de motie dat de verduurzaming van huizen geld kost in plaats van oplevert. Een van de kostenposten is volgens hem de notaris. Krol vraagt het kabinet om van de verduurzaming een verdienmodel te maken.

Voor de verduurzaming van een huis is een aanvullende hypotheek nodig en de hoge kosten van onder andere de notaris zouden volgens Krol belemmerend werken. De motie kreeg een meerderheid en het kabinet heeft daarmee de opdracht gekregen om te onderzoeken hoe de verduurzaming van huizen kan worden omgevormd van kostenpost naar verdienmodel.

Goedkoopste
Uit onderzoek van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) blijkt dat van alle adviseurs die betrokken zijn bij de koop en levering van een woning, de notaris een van de goedkoopste is. Uit eerder contact tussen de KNB en Krol kwam zijn opvatting dat notariskosten (te) hoog zijn niet naar voren. De KNB heeft inmiddels contact opgenomen met 50PLUS.

Verder in het nieuws

Aantal testamenten in de lift

Steeds meer mensen gaan naar de notaris voor een testament. Dat blijkt uit de factsheet testamenten. In het tweede kwartaal van 2019 zijn 10.906 meer testamenten bij het Centraal Testamentenregister (...

Egmont Group lanceert rapport over corruptie

De Egmont Group heeft een rapport gepubliceerd dat meldingsplichtige instellingen helpt bij het identificeren van corruptie en het witwassen van opbrengsten daarvan. Dit moet het melden van dergelijke...