Notariskosten belemmering verduurzaming huis?

De Tweede Kamer nam woensdag een motie aan over de verduurzaming van huizen. Henk Krol (50PLUS) stelt in de motie dat de verduurzaming van huizen geld kost in plaats van oplevert. Een van de kostenposten is volgens hem de notaris. Krol vraagt het kabinet om van de verduurzaming een verdienmodel te maken.

Voor de verduurzaming van een huis is een aanvullende hypotheek nodig en de hoge kosten van onder andere de notaris zouden volgens Krol belemmerend werken. De motie kreeg een meerderheid en het kabinet heeft daarmee de opdracht gekregen om te onderzoeken hoe de verduurzaming van huizen kan worden omgevormd van kostenpost naar verdienmodel.

Goedkoopste
Uit onderzoek van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) blijkt dat van alle adviseurs die betrokken zijn bij de koop en levering van een woning, de notaris een van de goedkoopste is. Uit eerder contact tussen de KNB en Krol kwam zijn opvatting dat notariskosten (te) hoog zijn niet naar voren. De KNB heeft inmiddels contact opgenomen met 50PLUS.

Verder in het nieuws

Zorgen om geringe toename bouwkundige keuringen

Het standaard opnemen van een bouwkundige keuring in een koopovereenkomst heeft niet geleid tot een flinke toename van het aantal keuringen. Uit een steekproef door de website BIJN.nl is gebleken dat ...

Notariaat partner bij Deltaplan Dementie

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft zich aangesloten bij het Deltaplan Dementie. Als netwerkorganisatie bundelen zij de krachten van de aangesloten organisaties voor mensen met dem...

UBO-register januari 2020 in werking

Het UBO-register treedt vanaf januari 2020 in Nederland in werking. Ondernemingen en rechtspersonen zijn dan verplicht om hun UBO’s te registreren. Minister Wopke Hoekstra van Financiën heeft het wets...