Notariskosten belemmering verduurzaming huis?

De Tweede Kamer nam woensdag een motie aan over de verduurzaming van huizen. Henk Krol (50PLUS) stelt in de motie dat de verduurzaming van huizen geld kost in plaats van oplevert. Een van de kostenposten is volgens hem de notaris. Krol vraagt het kabinet om van de verduurzaming een verdienmodel te maken.

Voor de verduurzaming van een huis is een aanvullende hypotheek nodig en de hoge kosten van onder andere de notaris zouden volgens Krol belemmerend werken. De motie kreeg een meerderheid en het kabinet heeft daarmee de opdracht gekregen om te onderzoeken hoe de verduurzaming van huizen kan worden omgevormd van kostenpost naar verdienmodel.

Goedkoopste
Uit onderzoek van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) blijkt dat van alle adviseurs die betrokken zijn bij de koop en levering van een woning, de notaris een van de goedkoopste is. Uit eerder contact tussen de KNB en Krol kwam zijn opvatting dat notariskosten (te) hoog zijn niet naar voren. De KNB heeft inmiddels contact opgenomen met 50PLUS.

Verder in het nieuws

‘Volmacht kan problemen bij vermissing voorkomen’

Partners van langdurig vermiste personen kunnen geen financiële zaken afhandelen zolang de vermiste persoon niet is gevonden. Ook niet als zij zijn getrouwd. De Tweede Kamer sprak hier gisteren over. ...

KNB in gesprek met CDA over roep om toezicht

Het CDA wil strengere regels en (eventueel extern) toezicht op onder andere notarissen. Het voorstel maakt deel uit van een ‘offensief’ tegen zware criminaliteit.

GCV komt met aanbevelingen over bedenktijd

De Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) steunt het streven de bescherming van Nederlandse ondernemingen te versterken. Maar op sommige punten kan het voorontwerp over het inroepen van bede...

Notaris.nl nu op social media

Wat doet de notaris? Waarvoor kun je bij hem of haar terecht? Om de rol van de notaris duidelijk te maken, is de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) maandag begonnen met het gebruik van soc...