BFT: ‘aantal notariskantoren onder ‘hoog risico’ afgenomen’

Het aantal notariskantoren dat onder ‘hoog risico’ staat in 2014, is ten opzichte van 2013 afgenomen. Dit blijkt uit het jaarverslag van Bureau Financieel Toezicht (BFT), dat dinsdag 16 juni is gepubliceerd. De financiële situatie bij enkele kantoren is verbeterd. Eind 2014 staan nog 56 notariskantoren onder ‘hoog risico’ (7 procent). Eind 2013 waren dit 62 kantoren (7,7 procent).

Van een hoog risico is sprake, als bij ten minste vier van de zeven risicogebieden een hoog risico wordt ingeschat. Deze risicogebieden zijn: bewaring, liquiditeit, solvabiliteit, resultaat, kwaliteit, integriteit en overig. Bij uitzondering is hoog risico ook mogelijk op basis van één indicator, indien sprake is van een zeer ernstige situatie.

Handhavingsmaatregelen
Het BFT heeft vorig jaar 158 onderzoeken bij notariskantoren uitgevoerd. Er zijn 152 handhavingsmaatregelen opgelegd, variërend van een norm-overdragend gesprek tot een tuchtklacht. Hiervan zijn 132 schriftelijke waarschuwingen uitgegaan, vooral vanwege het te laat indienen van jaargegevens. De meest voorkomende normoverschrijving, zo blijkt uit het jaarverslag, is onduidelijkheid over de status van de kwaliteitsrekening. Ook onjuiste berekening van de bewaarplicht en de kwetsbare financiële positie van notariskantoren zijn veel voorkomende normoverschrijdingen.

Veel passerende notarissen
Uit het jaarverslag van de toezichthouder blijkt verder dat tien notarissen (acht notariskantoren) 3000 of meer akten hebben gepasseerd. Bij negen van deze notarissen (zeven notariskantoren) heeft het BFT in 2014 een onderzoek verricht. De afdeling Handhaving van het BFT heeft het bestuur een maatregel voorgesteld. ‘Geconcludeerd kan worden dat een veel passerende notaris (extra) afdoende maatregelen moet treffen ten aanzien van de organisatie, procedures en werkwijze om de kwaliteit en integriteit te waarborgen.’

Verder in het nieuws

Zorgen om geringe toename bouwkundige keuringen

Het standaard opnemen van een bouwkundige keuring in een koopovereenkomst heeft niet geleid tot een flinke toename van het aantal keuringen. Uit een steekproef door de website BIJN.nl is gebleken dat ...

Notariaat partner bij Deltaplan Dementie

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft zich aangesloten bij het Deltaplan Dementie. Als netwerkorganisatie bundelen zij de krachten van de aangesloten organisaties voor mensen met dem...

UBO-register januari 2020 in werking

Het UBO-register treedt vanaf januari 2020 in Nederland in werking. Ondernemingen en rechtspersonen zijn dan verplicht om hun UBO’s te registreren. Minister Wopke Hoekstra van Financiën heeft het wets...