Bijdrage voor studie niet belast met schenkbelasting

Een bijdrage van een ouder aan het kind voor zijn studie zal normaal gesproken niet belast zijn met schenkbelasting. Dit schrijft staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën aan de Tweede Kamer. Wiebes geeft in zijn brief ook aan dat het amendement Ronnes om de schenkingsvrijstelling eigen woning te vervroegen niet uitvoerbaar is.

De onbelaste ouder-kindbijdrage geldt in ieder geval voor een reguliere studie als het studerende kind nog geen 21 jaar is of als het kind een studie volgt die het voor zijn eenentwintigste jaar is begonnen. Als het kind 21 jaar of ouder is als het een studie gaat volgen, kan sprake zijn van een schenking, maar zal bij een reguliere studie de betaling van de studiekosten of kosten van levensonderhoud veelal vallen onder de vrijstelling van schenkbelasting voor het voldoen aan een natuurlijke verbintenis. In beide gevallen maakt het volgens Wiebes niet uit of de ouder het kind geld geeft waarmee het de studiekosten of kosten van levensonderhoud zelf betaalt of dat de ouder deze kosten rechtstreeks betaalt.

DUO
Het voorgaande geldt volgens Wiebes ook voor de door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) berekende ouderbijdrage die ouders betalen. Daarnaast geldt het ook voor de situatie waarin ouders de kosten van studie en levensonderhoud voor hun kind betalen om te voorkomen dat bij de DUO een studieschuld wordt opgebouwd. Overigens kan het kind, wanneer ouders een bijdrage willen leveren aan de aflossing van een bij de DUO opgebouwde studieschuld, gebruikmaken van de jaarlijkse vrijstelling van 5.304 euro (2016) dan wel de eenmalig verhoogde schenkvrijstelling van  25.449 euro (2016).

Amendement Ronnes
In zijn brief aan de Kamer plaatst Wiebes ook diverse kanttekeningen bij het amendement van Kamerlid Erik Ronnes (CDA) op het Belastingplan 2016. Ronnes stelde voor de invoering van de schenkingsvrijstelling van 100.000 euro voor de eigen woning te vervroegen naar 1 januari 2016 in plaats van 1 januari 2017. Volgens Wiebes is het amendement, gelet op de korte termijn, niet uitvoerbaar. Ook uitvoering in de loop van 2016 is niet mogelijk. De tijdelijke verhoging en verruiming van de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning van oktober 2013 tot en met december 2014 is met terugwerkende kracht ingevoerd. Dat gebeurde in het lopende jaar 2013. De ervaringen van de Belastingdienst hiermee waren niet positief. Verder is het amendement ongedekt. De derving is 90 miljoen euro voor 2016.

Verder in het nieuws

Minister Hoekstra: ‘Privacy UBO verbeterd’

UBO’s krijgen inzicht in hoe vaak hun informatie wordt geraadpleegd. Ook wordt de identificatie van raadplegers van het UBO-register verbeterd. Met deze twee maatregelen wil minister Wopke Hoekstra va...