CDA op werkbezoek bij KNB-project ‘Financiële bescherming ouderen’

CDA-Kamerlid Mona Keijzer heeft vandaag op initiatief van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) een bezoek gebracht aan notariskantoor Van Putten Van Apeldoorn en Woon-, Zorg- en Dienstencentrum Bethanië in Ede. Keijzer praatte tijdens het werkbezoek over de rol en de dienstverlening die notarissen ouderen kunnen bieden als het gaat om het laten behartigen van financiële zaken door anderen.

Op het kantoor van Van Putten Van Apeldoorn kreeg het CDA-Kamerlid eerst een informatiefilmpje over dementie te zien. Daarna gaf KNB-bestuurslid Jef Oomen een toelichting op het project ‘Financiële bescherming ouderen’ dat de notariële beroepsorganisatie vorig jaar is gestart om ouderen beter te beschermen tegen financiële uitbuiting. Dit project maakt deel uit van het actieplan ‘Ouderen in veilige handen’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Notarissen Liesbeth van den Brink-Baggerman van Van Putten Van Apeldoorn en Jan-Willem Hermans van Olenz Notarissen in Veenendaal lieten Keijzer meekijken met een overleg in het kader van het pilotproject dat in de gemeente Ede loopt. In deze pilotprojecten, een initiatief van het ministerie van VWS, werkt het notariaat samen met gemeenten, banken en professionals uit de regionale zorg in de aanpak van ouderenmishandeling en het terugdringen van financieel misbruik van ouderen.

Lezing
Keijzer woonde vervolgens in verzorgingstehuis Bethanië een bijeenkomst met bewoners bij over het levenstestament en het stappenplan wilsonbekwaamheid. Het levenstestament is een belangrijk speerpunt voor de werkgroep. In een levenstestament leggen mensen vast wie hun belangen behartigt wanneer zij daar zelf niet meer toe in staat zijn. Volgens het CDA is het geregistreerde levenstestament een goede waarborg tegen financieel misbruik.Keijzer: ‘De nadruk van financiële uitbuiting ligt erg op situaties waarin de verhoudingen tussen familieleden niet goed zijn. Maar ook als die verhoudingen wel goed zijn, kan financiële uitbuiting plaatsvinden. Een levenstestament is voor alle situaties een geweldig product. Omdat er zowel financiële als medische wensen in kunnen worden vastgelegd.’

werkbezoek CDA aan ouderenproject

Verder in het nieuws

Prinsjesdag: wijzigingen overdrachtsbelasting

De zogenoemde antimisbruikbepaling bij de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting wordt gewijzigd. Voor de startersvrijstelling en het verlaagde tarief van 2 procent wordt voortaan ook rekenin...