Checklist levenstestament aangepast

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft de checklist over het levenstestament aangepast. Op basis van feedback van verschillende partijen is de lijst actueler en gebruiksvriendelijker geworden voor consumenten. De checklist kan worden gebruikt om een gesprek over het levenstestament bij de notaris voor te bereiden.

Aan de hand van verschillende aandachtspunten en vragen laat de checklist mensen nadenken over zaken die belangrijk zijn bij het opstellen van een levenstestament. Wie mag bijvoorbeeld beslissingen nemen over geld en bezittingen als u dat zelf niet meer kunt? En wie beslist over medische en persoonlijke zaken? In de lijst zijn ook voorbeelden opgenomen van medische verklaringen van professionele organisaties.

De checklist is onderdeel van de publiekscampagne ‘Wie van de drie?‘, waarin het levenstestament centraal staat. Het doel van de campagne is mensen informeren over de mogelijkheden van het levenstestament en hen laten nadenken over hun eigen situatie of die van hun naasten.

Verder in het nieuws

Prinsjesdag: wijzigingen overdrachtsbelasting

De zogenoemde antimisbruikbepaling bij de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting wordt gewijzigd. Voor de startersvrijstelling en het verlaagde tarief van 2 procent wordt voortaan ook rekenin...