CNUE: ‘Europese Erfrechtverordening maakt leven voor burgers en notarissen eenvoudiger.’

Voorzitter Jean Tarrade van de CNUE, het Europees samenwerkingsverband van notarissen, is blij met de invoering van de Europese Erfrechtverordening. De verordening trad op maandag 17 augustus in werking, een dag met bijzondere betekenis die Tarrade omschreef als een ‘red-letter day’. De CNUE lanceerde een nieuwe website met informatie over de Europese Erfrechtverordening.

Deze website bevat per lidstaat belangrijke vragen over het erfrecht. Aan de hand van concrete antwoorden worden bezoekers gewezen op de rol die de notaris bij deze kwesties kan spelen. De KNB leverde informatie voor het Nederlandse gedeelte van de website.

Mijlpaal
Volgens Tarrade maakt het in werking treden van de Europese Erfrechtverordening het leven eenvoudiger voor burgers en beroepsbeoefenaars, zoals notarissen. Het is een enorme mijlpaal dat eindelijk het internationaal privaatrecht op het gebied van erfenissen is geharmoniseerd. De voorzitter riep de Europese instanties op in deze richting verder te gaan en ook voor andere rechtsgebieden de conflictregels te harmoniseren, zoals voor het huwelijksvermogensrecht, geregistreerd partnerschap en bescherming van kwetsbaren.  

Verder in het nieuws

Deelgezag mogelijk voor meeroudergezinnen

Een kind mag in de toekomst maximaal vier ouders hebben. Dat blijkt uit een brief van de ministers van Rechtsbescherming en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan beide Kamers. De twee officiële oud...