CNUE houdt overleg met het Oekraïense notariaat

De Raad van Europese notariaten, de CNUE, organiseerde dinsdagavond 1 maart een digitaal voorzittersoverleg over de oorlog in Oekraïne. Hierin is onder andere als politiek signaal besloten dat Oekraïne de 'observer' status krijgt bij de CNUE. Oekraïne kan hiermee deelnemen aan CNUE-vergaderingen en heeft daarin spreekrecht. Stemrecht heeft het land dan nog niet. De 'observer' status kan worden gezien als het 'voorportaal' van volledige lidmaatschap.

Het voorzittersoverleg werd bijgewoond door de voorzitter van de Oekraïense kamer voor het notariaat, Volodomyr Marchenko, en een collega-notaris uit Oekraïne, Olexander Biednov. Marchenko bevindt zich in Kharkiv, dat al dagen belegerd wordt. Hij verhaalde van het lijden van de bevolking en hun gevecht voor vrijheid. Oekraïne is Europa, sprak hij, en Oekraïne verdedigt nu Europa, maar kan dat niet zonder hulp. De voorzitter van de CNUE, Giampaolo Marcoz, sprak zijn afschuw uit over de situatie, bood waar mogelijk hulp aan en sprak de wens uit dat deze oorlog vlot tot het verleden mag behoren.

Daden
De voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, Annerie Ploumen, zond eerder deze week een steunbetuiging aan Marchenko. In het voorzittersoverleg nam ze het woord en vatte de in de vergadering genoemde punten samen, om zo van woorden daden te maken. Concreet zal de CNUE:

  1. een position paper opstellen waarin onder meer de rol van het notariaat in de naleving van sancties helder uiteen wordt gezet. Dit stuk kan mede worden gebruikt om druk op de Europese en nationale politiek uit te oefenen;
  2. als politiek signaal besluiten dat Oekraïne de 'observer' status krijgt bij de CNUE;
  3. in samenspraak met de notariaten van de aan Oekraïne grenzende landen zoals Roemenië en Polen humanitaire en financiële steun coördineren en daartoe een crisisteam formeren.

Verder in het nieuws

'Mooi dat je mensen zo goed mogelijk mag adviseren'

De KNB verwelkomt doorlopend nieuwe leden. Wie zijn die mensen die kiezen voor een loopbaan in het notariaat? Waarom hebben ze voor dit vak gekozen en wat zijn hun verwachtingen? Iedere maand zetten w...

Aantal akten in november stabiel

De verrassende stijging van het aantal akten in oktober zet vooralsnog niet door. In november bleef het aantal akten dat notarissen passeerden stabiel op ruim 150.000, ongeveer 1.500 minder dan in nov...

Slepende erfenissen oplossen

In het SBS6-programma 'Waar is mijn erfenis?' proberen presentator Dennis van der Geest en een team van deskundigen slepende ruzies over erfenissen op te lossen. Een van die deskundigen is notaris Eri...

Europese Parlementsverkiezingen 2024

Met het oog op de Europese Parlementsverkiezingen op 6 juni 2024 doet de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) de deelnemende Nederlandse politieke partijen een aantal suggesties om bijvoorbe...

Nieuwe leden Commissie toegang notariaat benoemd

De Minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind heeft 8 leden (her)benoemd tot lid van de Commissie toegang notariaat (CTN). Hiermee is een einde gekomen aan de tijdelijke situatie die eind vorig j...